MAJİ (Büyü ve Büyücülük) Nedir?          BÜYÜ ARTIK BİLİMDİR

Maji (büyü ve büyücülük);
hipnoterapi (hipnoz tedavisi), transandantal meditasyon, akupunktur, aromaterapi ve psiko-terapi benzeri New Age’de daha fazla tanınan ve öne çıkan
alternatif terapi (şifa) yöntemlerinden biridir.

Majikal çalışmalarla;

 • Sürekli olumsuz davranışlarda bulunmanıza neden olan negatif beyin elektriğinizi değiştirebilir,
 • Daha iyi bir kader yaratabilir,
 • Hayırlı kimselerle eşleşebilir,
 • Ağrılarınızı geçirebilir,
 • Bedeninizde yer alan iyileştirici doğal güçleri tetikleyebilir,
 • Evrim basamaklarını daha kolay tırmanabilir,
 • En kolay şekilde rahatlayabilirsiniz.
Başarılı olmak adına ise yapmanız gereken sadece üç şey vardır:
 • Öğrenmek (aktarılacak dersleri iyi çalışmak ve çok çalışmak),
 • Geleceğe kesin biçimler vermeye çalışmamak (üstün bir gücün insan bilincine orana daha iyi kararlar alacağını kabul edip detayları ona bırakmak),1
 • 3. kişilerin EM (elektromanyetik) alanına müdahil olmamak (sanılanın aksine, 3. kişilerin yaşamını kalıcı şekilde değiştirmek OLANAKSIZDIR).
  Detaylı bilgi için lütfen tıklayın!

Size, önyargılarınızı geride bırakarak daha kaliteli bir yaşam adına majiyi denemenizi öneriyoruz.

Biliyoruz; maji hakkında kuşkularınız var. Ancak iddia ediyoruz: Endişeleriniz bütünü ile yersiz!

Majikal gerçekliğe en büyük zararı veren aşağıdaki hatalı kültürel inançlardır.

1- Sonucu yaratan yöntemdir, bu yönteme kim sahip olursa sonuç alır.

2- Profesyönel büyücülüğü büyücüler en güçlü büyücüler oldukları yapmaktadırlar.

3- Büyücüler kötü niyetli kişilerdir.

4- Büyü ile insanlara zarar verilebilir.

Majikal gerçekliğe zarar veren boş inançların doğruları aşağıdadır.


1- SONUCU YARATAN YÖNTEM DEĞİLDİR.

Maji, birkaç yordam uygulaması ile sonuç alınabilecek bir metot değildir; başarı, beyin eğitimi ve bazı farklı bilgilere sahip olmakla sağlanabilir.


2- MAJİKAL ÇALIŞMALARI PARA KARŞILIĞI YAPANLAR GÜÇLÜ MAJİSYENLER DEĞİLLERDİR.

Kendisi için para çalışması yaparak para kazanacak gücü olanın, başkaları için çalışarak para kazanıyor olması mantıksızdır.


3- BÜYÜCÜLER KÖTÜ NİYETLİ KİMSELER DEĞİLLERDİR.

Zayıf karakterli ve negatif kimlikteki insanlar adept olamazlar.

Bir majisyenin başarı oranı kişilik gücü ve pozitif kimliği ile ölçülebilir; çünkü kötü huy ve zayıf karakterin nedeni olan beyindeki negatif enerji, kısıtlayıcı/ket vurucu/dejenere edici yapısı ile her türlü istek ve başarıyı engeller.

Her majisyenin öncel isteği çalışmasındaki başarı olduğuna göre, negatif enerjiye sahip majisyenlerin öncelikle çalışma başarıları engellenecektir.


4- BÜYÜ İLE GENELDE İNSANLARA KALICI VE ÖNEMLİ ZARARLAR VERİLEMEZ.

Bu konuda aydınlatıcı olmak adına önce iki temel gerçeğin altını çizelim:

 • Evrende var olan her şey senkronizasyon prensiplerine göre oluşur.
 • Kader, beyindeki EM alanın, kişinin senkronize olduğu (enoke ettiği, celp ettiği) vibrasyonlarla değiştirilmesi ile biçimlenir.
Bu evrende bedenlenirken kimlik (beyin elektriğinin yapısı) diğer alemden getirilen ve de enkarnasyonlar boyunca var edilmiş olan olumlu ya da olumsuz birikimlerle biçimlenir. (İman ortamında bu mekanizmaya "irade-i külliye" denir.)

Ancak kişisel çaba ile daha iyiye gidiş, yani evrim, mümkündür. Var oluşun temel prensibi budur. (İman ortamında bu mekanizmaya "irade-i cüziye" denir.)

Bir kişinin, bir diğerinin alanına müdahil olması (olabilmesi), onun alanı ile senkronize olmasına (iki alanın senkronize olacak kadar benzemesine) bağlıdır. Benzeşme (çekim) yoksa, bağlantı yoktur.

Bu yüzden pozitif kişilere (mümin kullara) negatif (iyi niyetle, temiz kalple yapılmayan) çalışmalar -senkronizasyon kurulamayacağı için- tesir etmez. (Söz konusu oluşum Müslümanlık ortamında “Allah’ın koruması” şeklinde isimlenir.)

Aynı şekilde negatif enerji taşıyan kişiler de -kendileri kabul etmedikçe- pozitif çalışmalardan etkilenmezler. (Pozitif kişiler de kabul ederlerse negatif enerjilerden etkilenirler; ancak pozitif bir kişinin negatif bir alanı kabul edecek olması mantıksız sayılacağı için bu olasılığın üzerinde durulmaz.)

Pozitif çalışmalarda -yardım etme/iyileştirme/destek olma isteği benzeri duyguların varlığı ile oluşan- pozitif alan, ana pozitif alan ile (iman ortamında Tanrı) senkronize olacağı için kişiye kazanım olarak geri döner.

Negatif çalışmalarda -hırs, korku, intikam arzusunun yarattığı öfke benzeri duyguların varlığı ile oluşan- negatif alan, ana negatif alan ile (iman ortamında Şeytan) senkronize olacağı için kişiye kayıp olarak geri döner.

"İyilik yapıp denize atınca balık fark etmese de Halik'in bileceği" ve “Beddua veya lanetin dönüp dolaşıp sahibini bulacağı” sözlerinin gerisinde buraya dek basite indirgenerek anlatılan mekanizma vardır.
Yaşam içinde daha iyi yaşamak adına birçok tehlikeli unsur (örneğin ateş ve elektrik) kullanılır. Bunların hatalı kullanımı ciddi tehlikeler yaratabilir.

Yaşamda daha iyi yaşamak adına birçok masum unsur (örneğin ilaçlar ve gıdalar) kullanılır. Bunların hatalı kullanımı DA ciddi tehlikeler yaratabilir. (Aşırı, bilgisizce kullanım ile ilaçlar ile ve gıdalar öldürebilir.)

Bu tehlikeler karşın ateşi, elektriği, besinleri ve ilaçları yaşamdan çıkartmak zarar verecektir.

Majikal enerjiler ise ateşten de, elektrikten de, ilaçlardan da daha tehlikesizdir.

Majinin bazı inanç modellerinde yasaklanma nedeni, o inanç modellerinin filizlendiği devrindeki insanların bilinç düzeyi olabilir. Günümüzde, kuantum mekaniği aracılığıyla insan bilincine aktarılan bilgilere sahip insan için majinin yasaklanması, onun yaşamının daha rafine olmasını engelleyicidir.

Bir diğer bakış açısı ile maji, tıpkı arabalar gibi bir araç, majisyenler o aracın kullanıcılarıdırlar.

Araçları istedikleri yere kolay/çabuk ulaşmak için kullananlar hedeflerine yorulmadan varırlar, uzak yerlere gitme fırsatlarına kavuşurlar.

Araçlarını sadece kurallara uymadan kullananlar zarar yaratırlar. Zararların nedeni araçlar değil, şoförlerdir.
(Bu yüzden direksiyon eğitiminde sadece aracı kullanmak değil, aşırı sürat ve düşüncesizliğin sonuçları da öğretilmelidir.
Eğitimimizde yapılmakta olan da budur.)

722 SİSTEMİ EĞİTİMLERİNİ İNCELEYİN!
[1] Söz konusu üstün güce kişinin kültürü, kafa yapısı ve kimliğine göre Allah, Tanrı, evren, kuantum uzay-zaman geometrisi ya da başka bir ad verilebilir. Ancak isim ne olursa olsun, insanı (hatta tüm evreni) daha iyiye yönlendirmeye odaklı bir gerçeklik vardır. Bu gerçeklik ile kopmuş bağlar maji ile onarılabilir.

ANA SAYFA    |    Sorular    |    Astroloji    |    Kuantum    |    Ezoterizm    |    Filmlerimiz    |    İletişim


Dizayn: JANUS722.com    |    © 2015 -