Maji (Büyü ve Büyücülük) Nedir?    |    Maji Artık BilimdirI. DÖNEM

1 - ÖN EĞİTİM

1.1 - BEYİN

Ders 1
1.1.1 - Bilinç
Ders 2
1.1.2 - Nöronlar
1.1.3 - Nörotransmiterler

Ders 3
1.1.4 - Depolarizasyon
1.1.5 - Reseptörler

1.2 - KUANTUM

Ders 4
1.2.1 - Giriş
1.2.2 - Kuantum Mekaniği Nedir

Ders 5
1.2.3 - Kuantum Uzayı
1.2.4 - Süperpozisyon
1.2.5 - Dalga Fonksiyonu
1.2.6 - Ölçüm Problemi

Ders 6
1.2.7 - Kopenhag Yorumu ve Gözlemci

Ders 7
1.2.8 - Çift Yarık Deneyi

Ders 8
1.2.9 - Schrödingerin Kedisi

Ders 9
1.2.10 - Eşevresizlik

1.3 - ELEKTROMANYETİZMA

Ders 10
1.3.1 - Giriş

Ders 11
1.3.2 - Elektromanyetik Dalgalar
1.3.3 - Beyin ve EM Alan

Ders 12
1.3.4 - Elektromanyetik Bilinç Teorileri
1.3.5 - CEMI Alanı
1.3.6 - Maji ve Fotonlar

1.4 - FİZİK

Ders 13
1.4.1 - Neden Fizik
1.4.2 - Standart Fizik Kavramları
1.4.3 - Atom

Ders 14
1.4.4 - Yük
1.4.5 - Elektronlar

Ders 15
1.4.6 - İyonlar
1.4.7 - Elektrik

2 - MANYETİZMA

2.1 - MANYETİZMA NEDİR?

Ders 16
2.1.1 - Giriş
2.1.2 - Spin ve Manyetik Moment

Ders 17
2.1.3 - Manyetizmin Gizemi
2.1.4 - Manyetizm Eşleştirir

Ders 18
2.1.5 - Kabuklar ve Orbitaller

Ders 19
2.1.6 - Eşleşmemiş Elektronların Çekiciliği
2.1.7 - Manyetik Alan

2.2 - MADDELERDEKİ MANYETİZMA

Ders 20
2.2.1 - Manyetik Domainler
2.2.2 - Ferro, Para, Dia, Ferri, Anti-Ferro

2.3 - JEOMANYETİZMA

Ders 21
2.3.1 - Jeomanyetizma

Ders 22
2.3.2 - Jeomanyetizma ve İnsan Bedeni
2.3.3 - Güneyden Gelen Sağlık

2.4 - MANYETİK ALGILAMA

Ders 23
2.4.1 - Giriş
2.4.2 - Magnetoreception

2.5 - RADİKAL ÇİFTLER MODELİ

Ders 24
2.5.1 - Radikal Çiftler
2.5.2 - Radikal Çift Mekanizması
2.5.3 - Fotopigmentler
2.5.4 - Kriptokromlar

Ders 25
2.5.5 - Mavi Işık
2.5.6 - Anisotropic Hyperfine Coupling
2.5.7 - Dünyanın Manyetik Pusulası

2.6 - MANYETİT MODELİ

Ders 26
2.6.1 - Manyetit Modeli
2.6.2 - Mıknatıs ve Depolarizasyon

2.7 - İNSANLAR ve MANYETİK ALGILAMA

Ders 27
2.7.1 - Giriş
2.7.2 - İnsan Beynindeki Manyetizma

Ders 28
2.7.3 - İnsanlar ve Jeomanyetizma
2.7.4 - İnsanlar ve Kriptokrom

Ders 29
2.7.5 - İnsan Beyni ve Manyetit

Ders 30
2.7.6 - Hemoglobin ve Manyetizma

II. DÖNEM

3 - EZOTERİZM

3.1 - MİTOLOJİ

Ders 1
3.1.1 - Ortak Yaratılış Destanı

Ders 2
3.1.2 - Babil Yaratılış Destanı

Ders 3
3.1.3 - Mısır Yaratılış Destanı

Ders 4
3.1.4 - Pelasg Yaratılış Destanı

Ders 5
3.1.5 - Orfizm Yaratılış Destanı

Ders 6
3.1.6 - Yunan Yaratılış Destanı
3.1.7 - Yahudilik Yaratılış Destanı

Ders 7
3.1.8 - Maori Yaratılış Destanı

Ders 8
3.1.9 - Kalde Yaratılış Destanı
3.1.10 - Maya Yaratılış Destanı
3.1.11 - İskandinav Yaratılış Destanı

Ders 9
3.1.12 - Türki Yaratılış Destanı

3.2 - MANYETİZM ve EZOTERİZM

Ders 10
3.2.1 - Öncel Evren

Ders 11
3.2.2 - Bölünen Evren

Ders 12
3.2.3 - Bilim ve Yaratılış

Ders 13
3.2.4 - Manyetizma ve Yaratılış

Ders 14
3.2.5 - Mıknatıs ve Anaerkil Geçmişi

Ders 15
3.2.6 - Hayırlı Manyetizma
3.2.7 - Magnezyum ve Yeşil

4 - MAJİ

4.1 - İMAJİNASYON

Ders 16
4.1.1 - Giriş
4.1.2 - İmajinasyon

Ders 17
4.1.3 - İmajinasyon Teknikleri

4.2 - MAJİKAL KARE

Ders 18
4.2.1 - Majikal Kare

Ders 19
4.2.2 - Çizimi

Ders 20
4.2.3 - Kullanılması
4.2.4 - Şarjı


Ders 21
4.2.5 - 3lü Kare
4.2.6 - 4lü Kare

Ders 22
4.2.7 - 6lı Kare
4.2.8 - 9lu Kare

4.3 - ESMALAR

Ders 23
4.3.1 - Esmalar

Ders 24
4.3.2 - Esma-ül Hüsna

Ders 25
4.3.3 - Kullanım - Ada Göre
4.3.4 - Kullanım - Konuya Göre

4.4 - PAGAN TANRILAR

Ders 26
4.4.1 - Pagan Tanrılar - İsme göre - Bölüm 1

Ders 27
4.4.2 - Pagan Tanrılar - İsme göre - Bölüm 2

Ders 28
4.4.3 - Pagan Tanrılar - İsme göre - Bölüm 3

Ders 29
4.4.4 - Pagan Tanrılar - Deniz Tanrıçaları

Ders 30
4.4.5 - Pagan Tanrılar - Konulara göre
4.4.6 - Pagan Tanrılar - Ülkeye göre

III. DÖNEM

4.5 - ALFANÜMERİK ENERJİLER

Ders 1
4.5.1 - Giriş

Ders 2
4.5.2 - Pisagor
4.5.3 - Türk Alfabesi
4.5.4 - Arap Harfleri
4.5.5 - İbrani Harfleri
4.5.6 - İbrani - Arap Harfleri

5 - MANYETİK MAJİ

5.1 - GİRİŞ

Ders 3
5.1.1 - İlk Anımsatma ve Uyarı
5.1.2 - Amaç ve Konular
5.1.3 - Kullanılacak Manyetik Unsurlar

5.2 - HARİCİ MALZEMELER

Ders 4
5.2.1 - Mıknatıs
5.2.2 - Manyetize Etmek

Ders 5
5.2.3 - Manyetit Temel Özellikleri
5.2.4 - Manyetit Diğer Özellikleri

Ders 6
5.2.5 - Manyetit Farklı Özellikleri

Ders 7
5.2.6 - Demir

Ders 8
5.2.7 - Renkler

Ders 9
5.2.8 - Yeşil Renk

5.3 - BEDENSEL ÖGELER

Ders 10
5.3.1 - Giriş
5.3.2 - Pineal Yapısı

Ders 11
5.3.3 - Pineal Mistik Yapısı
5.3.4 - Pineal Ezoterik Yapısı
5.3.5 - Pineal ve 3. Göz
5.3.6 - 722 Sistemi Pineal Yorumu

Ders 12
5.3.7 - Etmoid Kemiği
5.3.8 - Gözler

5.4 - PRATİK ÇALIŞMALAR

Ders 13
5.4.1 - BİLGİ - Giriş
5.4.2 - BİLGİ - Yön

Ders 14
5.4.3 - BİLGİ - Çakralar

Ders 15
5.4.4 - ALIŞTIRMA - 3. Göz
5.4.5 - ALIŞTIRMA - Bakışlar
5.4.6 - ALIŞTIRMA - Mıknatıs, Manyetit, Demir
5.4.7 - ALIŞTIRMA - Yön Bulma

Ders 16
5.4.8 - ÇALIŞMA - GENEL - Beyin ve Pineal
5.4.9 - ÇALIŞMA - GENEL - Maske ve Yüz

Ders 17
5.4.10 - BİLGİ - SAĞLIK - Manyetoterapi 1

Ders 18
5.4.11 - BİLGİ - SAĞLIK - Manyetoterapi 2

Ders 19
5.4.12 - BİLGİ - SAĞLIK - Manyetoterapi 3
5.4.13 - BİLGİ - SAĞLIK - Bazı Önemli Noktalar
5.4.14 - BİLGİ - SAĞLIK - Bazı Önemli Majikal Noktalar

Ders 20
5.4.15 - ÇALIŞMA - Görüm
5.4.16 - ÇALIŞMA - Yönelme

Ders 21
5.4.17 - ÇALIŞMA - Celp
5.4.18 - ÇALIŞMA - Çekicilik

Ders 22
5.4.19 - ÇALIŞMA - Bilgelik, Medyumluk
5.4.20 - BİLGİ - Celb-i Muhabbet - Giriş

Ders 23
5.4.21 - ÇALIŞMA - Celb-i Muhabbet - Model Bebek

Ders 24
5.4.22 - ÇALIŞMA - Celb-i Muhabbet - Klasik Çalışma
5.4.23 - ÇALIŞMA - Celb-i Muhabbet - Kan - Giriş

Ders 25
5.4.24 - ÇALIŞMA - Celb-i Muhabbet - Çalışma 1
5.4.25 - ÇALIŞMA - Celb-i Muhabbet - Çalışma 2
5.4.26 - ÇALIŞMA - Celb-i Muhabbet - Çalışma 3

Ders 26
5.4.27 - ÇALIŞMA - Celb-i Muhabbet - Çalışma 4
5.4.28 - ÇALIŞMA - Getirme

Ders 27
5.4.29 - ÇALIŞMA - Talisman, Tılsım

Ders 28
5.4.30 - BİLGİ - Majikal Ekipmanlar
5.4.31 - BİLGİ - Çalışma Ortamı

Ders 29
5.4.32 - BİLGİ - Ritüelistik Maji

Ders 30
5.4.33 - BİLGİ - Schumann Rezonansı
5.4.34 - JANUS'tan Mesaj - Son SözANA SAYFA    |    Sorular    |    Astroloji    |    Kuantum    |    Ezoterizm    |    Filmlerimiz    |    İletişim


Dizayn: JANUS722.com    |    © 2015 -