ANTİ-MADDE

Araştırma ve yazı:

1 - Giriş
Kısa özet için dokunun! Hepsi bu kadar da değil! Fiziği öğrenerek evrenin işleyişini anlayan kişiler, eğer biraz kurnazlıkları ve de ezoterik bilgileri varsa, fizik bilimi bilgilerini kullanarak fizik bilimcilerinin bilmediği yerlere ulaşabilirler. Fizik bilimi, bilinmeyene gitmek isteyen maceracı kişiler için okültten çok daha sağlam bir yol arkadaşıdır.

Bu bilgileri aktardıktan sonra sizi, fizik konusundaki önyargılarınızı atıp, bu ilginç diyara adım atmaya (ilk adımı da bu yazım ile atmaya) davet ediyorum.2 - Anti-Madde ve Anti-Parçacık Nedir?
Kısa özet için dokunun! Artık fizikçiler kozmos düzenini kesin çözmeye başlamaktadırlar. Son noktaya varmaya az kalmıştır.

Oysa 1928 yılına İngiliz fizikçi ve matematikçi Paul Dirac bir denklem keşfeder. Bu denklem ile Einstein rölativite yasası ve bu yasaya uymayan kuantum gerçekleri uzlaşmaktadırlar. Ancak matematik formülün işlemesi için farklı bir elektrona gerek vardır!

1932 yılında Amerikalı fizikçi Carl Anderson formüle uygun “farklı elektron”u keşfeder.3 - Kuantum Alan Teorisi ve Anti-Madde
Kısa özet için dokunun! Kuantum mekaniğinin keşfi ile pozitivizmin ve standart bilimin öne sürdüğü verilerin kesin doğrular değil, sadece bir iceberg’in tepesinin temsili olduğunu ortaya çıkartmıştır. Evren, kurudu-kurulalı okültüstlerin öne sürdüğü varsayımlarla yönetilmektedir! Örneğin ölçüm öncesinde gerçeklik yoktur. Nesneler, sadece bakan olunca maddeleşmektedirler. Bizler dahil her bir şeyi var eden atomların temel taşları elektronlar kimi zaman dalgaya dönüşmektedirler. (...) Ancak daha sonraları bir devrim daha meydana gelir: Parçacıklar da yoktur; her şey alanlardır. Parçacıklar, alanlardaki eksitasyonlar, yani uyarılmış bölümlerdir.


4 - Saf Enerji Anti-Madde
Kısa özet için dokunun! Bu enerji, nükleer bombalar (atom bombası) ile meydana çıkan enerjiye eşittir.


5 - Evimizdeki Anti-Madde
Kısa özet için dokunun! Önceki bölümde gr.ının 62,5 trilyon dolar olduğunu aktardığım anti-madde, pek çoğumuzun evlerinde 1 kg. fiyatı (gün itibarı ile) 11.90TL. olarak bulunmaktadır!


6 - Paralel Anti-Evren
Kısa özet için dokunun! Orada bizim kopyamız olan, aradaki fark sadece temel parçacıklarımızın yüklerinin ters olması ile sınırlı ikizlerimiz yaşamaktadır.


7 - Anti-Zaman!
Kısa özet için dokunun! Fizikte birçok akıl almaz gerçek önce matematik hesaplamalarla keşfedilmiş, bazen teknik yetersizlikler nedeni ile kanıtlanamamış; yıllar içinde, kimi zaman keşiflerin sahibi bilim adamlarının ölümünden sonra, teorilerin doğru olduğu deneysel olarak ispat edilmiştir. Matematik denklemler ile anti-maddenin zamanda geri giden madde olduğu da ortaya çıkmaktadır!


8 - Anti-Madde ve Ezoterizm
Kısa özet için dokunun! Maddeyi meydana getiren (kütlesi olan) parçacıklar (fermiyonlar) ½ (yarım) spin sahibidirler; yani tam değildir, yarımdırlar, tamın yarısıdırlar. Madde olarak ortadan bölünmüş evrenin (makrokozmosun) üyeleridirler zaten.

Kuvveti taşıyan (kütlesi olMAYAN) parçacıklar (bozonlar) tam spin sahibidirler; yani tamdırlar. Madde olarak ortadan bölünmüş evrenin (makrokozmosun) üyeleri sayılmazlar; çünkü kütleleri yoktur.

Kütlesi olan fermiyonlar, bir arada bulunmamaları ile tanınırlar.

Kütlesi olmayan bozonlar ise sürekli bir arada bulunmak istemektedirler. “Bir arada bulunmak” şeklinde adlandırılan tutumu ezoterik bakış aşıcı ile “öncel evren yekpareliğini yaratma eğilimi” şeklinde özetlemek mümkündür.

Kısaca; kütleli olanlar yarım ve yalnız, kütlesiz olanlar tam ve “bir arada”lık eğilimindedirler.Yazıyı baştan okuyun >>

ANA SAYFA    |    Sorular    |    Astroloji    |    Kuantum    |    Ezoterizm    |    Filmlerimiz    |    İletişim

Dizayn: JANUS722.com    |    © 2015 -