722 EĞİTİMLERİ
Temel Maji
Manyetik Maji
Pozitif Enerji
Maji Nedir?
Maji Artık Bilimdir
Eğitim Hakkında Bilgiler
Ücret Sorgulama
Eğitime Katılın!
SİTEYE ÜYE OLUN
ÜYE GİRİŞİ
BEYİN DALGALARI, GAMA DALGALARI VE MAJİ

Yazı:

Beynimiz elektrik ile çalışır ve elektriğini bazı bio-kimyasal olaylarla kendi imal eder. Bu elektrik "aksiyon potansiyeli" adı verilen "atımlarla" nörondan nörona geçerek beynimizi işletir.

Ancak nöronlar birbirlerine bağlı değildirler ve aralarında sinaps denen boşluklar vardır. Elektrik, sinapsları –sinapslarda salgılanan- nörotransmiter (NT) denilen kimyasalların salgısı ile geçer.1 Farklı bir söyleyişle, NTler, nöronların elektrik uyarısı (electric impulse, elektrik atımları veya elektik röşarjları) ile üretilirler ve elektriğin nörondan nörona geçmesini sağlarlar.

Beyin dalgaları ise bu elektrik atımlarının EEG (electro-encephalogram) adlı cihaz ile algılanmasıdır.

Cihaz, saçlı deriye metal plakaların konması ile çalışır. Bu plakalar aracılığı ile ne kadar zamanda kaç adet atım olduğunu algılar, söz konusu atım miktarını dalgalı çizgiler (buna grafik de denebilir) şeklinde kağıda döker.

Aslında "beyin dalgası" sözcüğü bu yüzden pek doğru değildir; çünkü dalga-dalga ilerleyen bir şey, ya da dalga-dalga ilerleyen bir elektrik yoktur. Elektrik, her nöronda üretilir ve o nöronda bir anlamda son bulur. Bu durumu futbol maçlarındaki stadyum dalgalarına benzetebiliriz. Stadyum dalgalarında da herkes durduğu yerde kollarını kaldırarak kalkıp oturduğu halde, uzaktan bakınca ilerleyen bir dalga varmış görüntüsü yaratılmaktadır.

Ancak beyinden dalga-dalga yayılan bir "dalga" vardır; bu da elektromanyetizma (EM) dalgalardır. Fizik bilimine göre nerede elektrik varsa, orada elektromanyetizma da bulunur (var olur). EM ise dalga-dalga yayılır. (Bu dalgalar fotonlardan yapılıdır.)

ETC (Electromagnetic Theories of Consciousness) teorilerine göre bilinci yaratan bu dalgalardır. Bazı QM (Quantum Mind) teorilerine göre ise gerçeklik bilinç tarafından var edilir.

Bu nedenle;
"gerçekliği (buna kader de diyebiliriz) kişinin beyni tarafından, kişiye özel üretilen EM dalgalar var eder"
demek yanlış olmayacaktır.

Buraya dek söz ettiğimiz konuları kısaca toplarlayalım:
Beyindeki elektrik atımları "Beyin dalgaları"dır. Ancak bunlar dalga değildir.
Beyindeki elektrik atımları birer EM alan var ederler. Bu alan ise dalgalar halinde yayılır.

Beyin tarafından var edilen elektrik atımları olan (beyin EM dalgası olmayan) beyin dalgaları, her farklı ruh ve beyin eyleminde farklılık gösterirler. Daha açık bir söyleyişle, beyin elektrik atımı hızı (elektrik üretim hızı, elektriğin nöronları geçiş hızı), içinde olduğumuz beyinsel ortama göre değişir.

 • Derin ve güzel bir uykudayken, beyin Delta Dalgaları üretir.
  (Delta dalgaları üreten kişilerin stressiz ve daha uzun süre genç kalan kimseler olduğu görülmüştür. İlginçtir; bu beyin dalgaları bebeklerde, beyinleri ağır hasara uğramış kişilerde, ya da düşünmeyi engelleyen sağlık sorunları çeken kişilerde izlenir.)
  Frekansı (saniyedeki döngüsü/tekrarı) 0.1 – 3.5 Hz.1 aralığındadır.

 • Uyanıkken; en gevşemiş, en rahat; ya da halsiz, dağınık, uyuşuk halimizde beyin Theta Dalgaları üretir.
  Frekansı 4 - 8 Hz. aralığındadır.

 • Rahat olduğumuz halde beynimiz işlevselse, örneğin sakince müzik dinliyor, manzara seyrediyor veya dinleniyorsak beyin Alfa Dalgaları üretir.
  Frekansı 8 - 12 Hz. aralığındadır.

 • Dikkatli şekilde akılsal bir eylem içindeysek, beynimiz aktifse, "bilgiyi işliyorsa" Beta Dalgaları üretir.
  Frekansı 12 - 30 Hz aralığındadır.

 • Zor bir problemi çözerken olduğu gibi bir konuya yoğun şekilde odaklanmışsak, en aktif şekilde dikkatliysek ve beynimizi bir anlamda ful kapasite çalıştırıyorsak Gama Dalgaları üretir.
  Frekansı 30 Hz. ve üstündedir.

Maji yaparken beynimizde yaratmamız gereken frekans gamadır.

Bu görüş 722 Sistemine aittir ve Sir Roger Penrose ve Stuart Hameroff'a ait olan ünlü kuantum yorumu Orch OR'dan (Orchestrated Objective Reduction) türetilmiştir.

Orch OR yorumuna göre EEG ile ölçülen sinyaller gama dalgası adı verilen ortalama 40 hz.'e ulaşınca "gama senkronizasyonu" meydana gelmektedir. Bilimsel literatürde gama senkronizasyonu şöyle "25 ila 60 Hz (gama dalgaları) frekanslarında kortikal nöron popülasyonlarının koordineli salınımları" şeklinde tanımlanır. Bu demektir ki, nöronlar arası çakmadan (sinyal üretiminden) başka, dendirik ve somatik (dendritler ve soma, nöronların bazı bölgelerinin adıdır) entegrasyon (bağlantı) oluşmakta; beynin farklı alanları ORTAK çalışmaya koyulmaktadır.

Söz konusu yoruma göre gerçekliği var eden (dalga fonksiyonunu çöktüren) nöronların mikrotübül bölgelerinde meydana gelen bu olaydır.

Enlighten Next - Stuart Hameroff - 11 Eylül 2012
Roger ve benim modelimize göre Singer’ın gama senkronizasyonu, beyin mikrotübüllerinde saniyede 40 kez olan kuantum durumu çöküşlerinin kanıtıdır.

Bu yüzden -bize göre- beyin gama dalgasını 40hz. ve üzerine çıkartabilirse; ancak buna ek olarak, süreçte bazı okült teknikler kullanılırsa, gerçeklik iradi olarak (arzu doğrultusunda) var edilebilecektir.

Yüksek gamaya ulaşmak ise olanaksız denilecek kadar zor bir durum değildir; bu düzeye çalışarak çıkılabilmektedir. Ayrıca bazı kişiler yüksek gamaya kendi kendilerine veya bazı koşullarda çıkabilmektedirler.

Bu konuda üç örnek verelim.

1 - Wisconsin Üniversitesinde yapılan ünlü deneyde Dalai Lama tarafından seçilip yollanan Tibetli Budist rahiplerin 100hz. dolaylarında gama dalgası üretebildikleri laboratuvar ortamında kanıtlanmıştır.

Deney hakkında Pozitif Enerji Eğitimimizden bir alıntı yapayım.

Pozitif Enerji Eğitimi II. Dönem
2 - İmajinasyon > 2.3 - Gama Dalgaları ve Meditasyon
2004 yılında Wisconsin-Madison üniversitesinde sinirbilimci Prof. Richard Davidson ve ekibi sekiz Tibeli Budist rahip ve 10 gönüllü öğrenci ile çok ses getiren bir deney yaptılar. Katılan Budist rahipler 1989 yılında Nobel Barış Ödülü'nü almış olan Dalai Lama tarafından özel olarak seçilerek yollandı. Budist rahiplerin 10.000 ile 50.000 saatlik, 15-40 yıllık meditasyon deneyimlerin karşılık, gönüllü öğrenciler sadece bir haftalık eğitimden geçmişlerdi.

Hepsine bir ağ bağlantısı şeklinde 256 elektrik sensör yerleştirildikten sonra meditasyon yapmaları istendi ve beyinsel faaliyetleri elektrotlarla saptandı.

Öğrencilerin gama dalgalarında sadece küçük ölçülerde artış görülmesine ve 40 hertz'de kalmalarına karşın, bazı rahipler nöro-bilim literatüründe yer alan en yüksek gama dalgası değerlerinden çok daha güçlü dalgalar yaydılar... yaydıkları dalgalar 100 hertz'di! Ayrıca dalga hareketleri son derece organize biçimde, koordinasyon içindeydi.

2 - Pek çok kişi tehlike anında (örneğin bir kaza sırasında) çok yüksek gamaya çıkabilmektedir. Bu gibi kişiler yaşadıkları durumu birkaç saniye için bile olsa, "zamanın ağır aktığı" şekilde algılamaktadırlar. (Bu olayı kendimin de tanık olduğumu söylemek isterim. İçinde olduğum araç devrilip taklalar atmaya başladığında ön camın parçalara ayrılmasını, parçaların etrafa saçılmasını slow motion film çekiminde gibi izledim.)

3 - Ünlü basketbolcu Magic Johnson verdiği röportajlarda maç esnasındaki bazı kritik anlarda zamanın sanki durduğunu ve rakip oyuncular arasından kolayca ilerlediğini anlatmıştır. Bu durum, o anda beyninin yüksek gama düzeyine çıktığını göstermektedir.

Oysa ne Budist rahiplerin, ne de Magic Johnson'ın majikal gücü olduğunu söylemek mümkün değildir.

Budist rahipler de, Magic Johnson gibi doğuştan yetenekli kişiler de, söz konusu beyin enerjisini (makroda elektrik bir enerji türüdür) iradi kullanmayı bilmedikleri için maji yapamamaktadırlar. (Bilmemeleri sözcüğü ile acizlik kavramına gönderme yapmadım; "bu konu ile ilgili olmamaları" manasında kullandım.)

Majisyen denilen kişi sadece yüksek gamaya ulaşabilen değil; gerekli anlarda, iradi olarak yüksek gamaya ulaşabilen; buna EK OLARAK sahip olduğu bazı ezoterik bilgileri bu süreçte uygulamaya dökebilen kişidir.

Majisyen olmak için yüksek gama üreten beyin yeterli değildir.DİP NOTLAR

[1] NTler, ruh durumumuzu ve düşüncelerimizi de belirleyen kimyasallardır.

[2] Hertz (hz.) frekans birimidir ve bir saniyedeki salınım sayısıdır.


ANA SAYFA    |    Sorular    |    Astroloji    |    Kuantum    |    Ezoterizm    |    Filmlerimiz    |    İletişim

Dizayn: JANUS722.com    |    © 2015 -