722 EĞİTİMLERİ
Temel Maji
Manyetik Maji
Pozitif Enerji
Maji Nedir?
Maji Artık Bilimdir
Eğitim Hakkında Bilgiler
Ücret Sorgulama
Eğitime Katılın!
SİTEYE ÜYE OLUN
ÜYE GİRİŞİ


NEGATİF ENERJİ NEDİR? NASIL CELP EDİLİR?

Yazı:

(DİKKAT! Bu teori bilimsel değil, ezoterizm temelli bir pseudo-science1 teorisidir.)

NEGATİF ENERJİ NEDİR?

722 teorisine göre negatif enerji (NE), bilim tarafından henüz keşfedilmemiş olan, ancak keşfedildiğinde elektromanyetik (EM) tayfta mavi tarafın en sonunda yer alacak kadar yüksek frekanslı bir foton; ya da henüz keşfedilmemiş bir bozondur. Tayftaki EM radyasyonların ve bozonların zaman içinde tek-tek keşfedilmeleri, ele geçmeyi bekleyen daha başkalarının da bulunduğunu düşündürmektedir.

Foton keşifleri süreci aşağıdadır.

Kızılötesi ışınlar 1800'de (William Herschel)
Morötesi ışınlar 1801'de (Johann Wilhelm Ritter)
Radyo dalgaları 1886'da (Heinrich Hert)
X ışınları 1895'de (Wilhelm Konrad Röntgen)
Gama ışınları 1900'de (Becquerel)
Mikro dalga 1945'de (Percy Spencer)
keşfedilmiştir.

Son keşfedilen bozon olan Higgs bozonu ise 2012 yılında bulunmuştur. Yeni bozonlar büyük bir hız ile (bu konuya akıl almaz paralar harcanarak) aranmaktadır. Aranan bozonların en ünlüsü graviton'dur. Sözün özü; sırada keşfedilecek çok sayıda parçacık olduğunu bilim adamları apaçık söylemekte, hatta "Temel parçacık denilen parçacıkların bile temel olduklarından emin değiliz" cümlesini kurmaktadırlar. Bize göre NE de zaman içinde bulunacaktır.

Söz konusu keşfedilmemiş radyasyonun alanı, Benjamin Libet'in 1994 yılında yayınladığı raporda, bilinci Conscious Mental Field adı altında ve aşağıdaki gibi tanımladığı yapıdadır.

“Bu alan; EM, gravitasyon vb. benzeri bildik fiziksel alanlar kategorisinde değildir. (…) Bilinen fiziksel alanları andırmaktadır; ancak, bilinen fiziksel araçlarla doğrudan gözlenemez, gözlemlenemez.”

NE adını verdiğimiz radyasyon (ya da bozon), günümüz fiziği kapsamında henüz tanınamamaktadır; ancak uzay-zamanda yer aldığı için–rezonans benzeri- fizik reaksiyonlara girmektedir.

Kuantum ortamında rezonansın vuku bulduğu "Manyetik Rezonans", "EM Rezonans" ve "Kuantum Rezonansı" başlıklarında bilimce kanıtlanmıştır.

NEGATİF ENERJİ NASIL CELP EDİLMEKTEDİR?

Önce genel bir tanımlama yapalım.

Ezoterik teoriye göre NE, beyinde "olumsuz düşünceler" adı verilen ruh halini var eden nörotransmiterlerin (NT) salgılanmasına neden olur. NTin salgılanma sonrasında meydana gelen EM alanın frekansı, NE adlı alan ile rezonansa girerek genliğini büyütür.

Farklı bir söyleyişle; olumsuz düşüncelere neden olan NTlerin salgılanması ile celp edilen NE, benzer NTlerin salgılanmasını yol açmaktadır. Anlatılan mekanizma birbirini tetiklediği için geometrik ortalama ile artmakta, hızla büyümekte ve güçlenmektedir.

Şimdi de bu sistemin nedenselliği anlatalım.

NTler "aksiyon potansiyeli" adlı beyin elektriğini nöronların arasındaki sinaps adlı yarıklardan geçirmek ve duyguları var etmekle görevli kimyasallardır. Onlar hem korku, öfke, tedirginlik, stres, kaygı vb. gibi olumsuz hisler ile salgılanırlar; hem de bu gibi duyguları var ederler.

Aslında NTleri salgılama görevini beyin dalgaları taşırlar (örneğin Teta beyin dalgaları, vücudun elektriksel ritimlerini kontrol eden ve sakinleştirici bir etki yaratan nörotransmitter olan GABA'yı üretir); çünkü beyin dalgaları "elektrik atımları" denilebilecek aksiyon potansiyelinin (beyin elektriğinin) EEG (electro-encephalogram) adlı cihaz ile algılanmasıdır. Yani gerçekte beyin dalgaları, beyin elektriğidirler. Duygu ve düşünceleri var edecek NTlerin salgılanması, işte bu beyin dalgaları (yeni kabaca beyin elektriği) ile var edilir. Bu nedenle denilebilir ki; "duygu ve düşünceler beyin elektriği ile meydana gelirler".

Beyindeki bu "duygu/düşünce var eden elektrik ortam" ise, bir EM alan yaratır; çünkü fizik yasalar gereği nerede elektrik varsa, orada EM alan vardır.

McFadden, nöronlardan gelen dijital bilgilerin entegre olduğunu, böylece beyinde bilinçli bir elektromanyetik bilgi alanı oluştuğunu öne sürmektedir. Bu alana CEMI alanı denir.

Ve en önemli noktaya geldik: Christof Koch ve David McCormick, dış EM alanların beynin endojen EM alanlarını stimüle ettiğini, beyindeki nöronal ateşleme modellerini etkilediğini göstermişlerdir.

Bu demektir ki, kişisel CEMI alanı, frekansına koşut olan NE alanı tarafından stimüle edilecek, hatta frekanslar uyuşursa rezonansa girecek, genliğini büyütecektir. (Meydana gelen CEMI alanının bir EM alan olduğu; NEnin ise -farklı yapıdaki- bir diğer EM alan sayılabileceği anımsanmalıdır.)

Ezoterizmin "NE Envokasyonu"nun nedenselliği ve mantığı budur.

Söz konusu sistem nedeni ile görsel ya da işitsel bir kaynak aracılığı ile (örneğin medya,2 sosyal medya veya farklı bir aracı ile, ya da herhangi bir şey okunduğu, duyulduğu, izlendiği zaman) uyanan korku, öfke, tedirginlik, stres, kaygı vb. gibi olumsuz hislerin NE celp edeceklerini söylemek zor değildir.

Söz konusu odak ile etkileşimin arzuya bağlı, rastlantısal veya zorunlu olması sonucu değiştirmeyecektir.DİP NOTLAR

[1] Sözdebilim. Bilimsel argümanlar kullanılarak ileri sürülen ancak bilimsel çalışmaların gerektirdiği materyal, metot, test edilebilirlik gibi standartları taşımayan veya yeterli bilimsel araştırma ile desteklenmeyen iddia, inanç, bilgi ve uygulamalar bütününe verilen ad. (Vikipedi)

[2] Radyo, televizyon, gazete, dergiler gibi basın yayın organlarının tümü.
ANA SAYFA    |    Sorular    |    Astroloji    |    Kuantum    |    Ezoterizm    |    Filmlerimiz    |    İletişim

Dizayn: JANUS722.com    |    © 2015 -