722 Sistemi Majikal Eğitim
Pozitif Enerji Eğitimi
Astroloji Eğitimi
DANIŞMANLIK
SİTEYE ÜYE OLUN
Güncellemeleri hemen haber alın,
üyelere özel sayfalara girin.
ÜYE GİRİŞİ

BU SAYFAYI PAYLAŞIN! >>

Majikal Eğitim Alın | Eğitimin Programını İnceleyin

JANUS'A SORUNUZU İLETİN!

YAŞAM ve İLİŞKİLER

SORULAR ANA SAYFA | Maji | Astroloji | Fal / Tarot | Kuantum | Ezoterizm | Müslümanlık | Pozitif/Negatif Enerji | Reenkarnasyon/Ölüm Ötesi
Yaşam ve İlişkiler | Özel İlişkiler | İş Hayatı | Janus

TÜM İLİŞKİLER SORULARI
20 Mayıs 2019
İçki ve İnançlar

Bira içmek, içki içmek ya da sigara vb. zararli ne varsa NE celp etmez mi? Içen içer elbettede insan sagligina zararli seylerin PE celbettigine inanmak dogru gelmedi bana

YANIT

Sigara ve içkiyi kesinlikle birbirinden ayırmak gerekir. Sigara sağlığa çok zararlıdır. Buna rağmen bir arkadaşla, ya da güzel bir manzara karşısında, hatta iş çıkışı (günde 2-3 taneyi geçmemek koşulu ile ve kişide ciddi bir rahatsız bulunmuyorsa) sigara tellendirmenin de zarar değil, yararı vardır. NE celp eden sigara da değil, AŞIRILIKTIR.

İçki, sigara gibi ciddi oranda zararlı bir araç değildir; ancak içki BİLE aşırılık sonrası öldürücü olabilir… Tıpkı yiyecekler, ilaçlar, sağlıklı yaşam koşuları gibi…

Ataerkil Yunan mitolojisine basit bir şarap tanrısı olarak geçmiş olan Dionysos (ki, aslında tüm mitolojilerde yer alan evrenin yaratıcısı Baba Tanrı modelidir) mysterlerinde içki Zeus ve inancı tarafından kurulmuş “düzen” ve onun soyut kavramlarıyla engellenen doğallığın serbest bırakılması ve böylece gerçek yaratıcılara ulaşmak anlamında kullanılır.

Mitoloji Sözlüğü, Azra Erhat - Dionysos
“Yunan dili bu güce eren insanın durumunu iki sözcükle yansıtmıştır: “Mainomai” ve “enthoisiasmus”. Doğa sırlarına ve gücüne ermek, yani tanrılaşmak, insan için ulaşımı en çok özlenen bir aşamadır. Dionysos bu ereğe varmanın yolunu herkes için ve kolay açar: Bu yol şarap ve sarhoşluktur. Kaba aklı simgeleyen Pentheus (Bakkha’lardaki Thebai kralı), Bakkhaların çılgınlığını bir ayıp, törelere ve ahlaka karşı işlenmiş bir suç sayar. Oysa tam tersine bu coşku insanı doğa ile birleştiren ona cenneti yeryüzünde yaratan bir mutluluktur. Asıl akıl yolu da bu mutluluğa erişmenin çarelerini arayıp bulmaktır.”

Diğer yandan inançta, içkinin yaratabileceği olumsuzluklara karşı çok önemli uyarılar da yer almaktadır. İnanç Yunanistan’a geçince bu uyarılar neredeyse hiç önemsenmemiştir.

Genealogical Guide to Greek Mythology, Carlos Parada
Bazıları bizzat tanrının kendisinin kimi kısıtlamalar getirdiğini savunur... sadece üç tas içilmesi gerektiği gibi. İnançta birinci tas, sağlığın; ikinci aşk ve zevkin; üçüncüsü uykunun şerefine içilir. Dördüncü ise şiddetin, beşinci gürültü ve curcunanın, altıncı sarhoşça cümbüşün, yedinci morarmış gözlerin, sekizinci polisin, dokuzuncu safranın ve onuncu deliliğin şerefinedir.”

İÖ 3500 tarihli bir tablette on altı çeşit biranın içilmekte olduğu hakkında bilgiler vardır; Sümer-Akat sözlüklerinde bira sözcüğü “ilaç, ayin ve mit” konulu tabletlerde geçmektedir. Birçok eski kültürde şarap tanrıları aynı zamanda verimlilik ilahlarıdır. (Örneğin Hititler tarafından kurulan ve 1200-724 yılları arasında hüküm süren Tuvana krallığının tanrısı Tarhundandas (Şantaş). Şantaş’a içki tanrısı olarak tapılsa da, verimlilik ve ürün tanrısı kapsamında da saygı görür.

Sümerlerin bira tanrıçası Siduri ise aslında Anadolu Ana Tanrıça’sı Kibele’nin görünümüdür.

Dünya İnançları Sözlüğü, Orhan Hançerlioğlu - Siduri
Sümerlerde tanrısal bira yapımcısı. Kimi incelemeciler İştar'ın (Tammuz’un karısı olan seks tanrıçası; ana tanrıçanın görünümlerinden), bundan dolayı da Kybele'nin bir başka adı olabileceğine dikkat çekiyorlar.

Siduri Sümer mitlerinde yazdığına göre Sümer’de değil, "deniz kıyısında güneşin bahçesinde" yaşamaktadır. Bu güneş bahçesi kimine göre Akdeniz kıyıları, kimine göre ise “dünyanın kenarı”dır. Dünyanın kenarında sadece yaşamakla da kalmaz Siduri; orada bir de birahanesi vardır. Siduri’nin, Gılgamış destanında ölümsüzlüğü arayan Gılgamış’a verdiği öğütler onun kimliğini ve hedeflerini ortaya koymaktadır.

Gılgamış Destanı (Muzaffer Ramazanoğlu)
Tanrılar insanı yaratırken onun kaderine ölümü yazdılar. Ölümsüz yaşamı kendilerine ayırdılar. Onun için Gılgamış, mideni gece gündüz güzel gıdalarla doldur; dans et; esen ve güleç ol; giysilerin hem temiz hem serin olsun; sularda yıkan; elini tutan küçük çocuğu sev. Koynuna aldığın karını mutlu kıl.

Bir diğer içki tanrıçası olan Ninkasi, ünlü Sümerolog Noah Kramer’e göre tanrıça Ninhursag’ın, sekiz iyileştirici çocuğundan biridir.

İçkinin ilk lanetlenmesi -yani zararlı olarak nitelenip yasaklanması- batıda adaletin yaratıcısı olarak lanse edilen Hammurabi ile gelir.

Onun kanunları ile kadınlar cinselliklerini ifade etme; aile mirasından ve gelirinden pay edinme; boşanma kolaylığına sahip olma gibi çeşitli sosyal özgürlükler açısından kayba uğratılmışlardır. Zamanla kadının boşanmış ya da dul olması, onu “kötülüklerden koruma” amacı taşıdığı iddia edilen, çoğunlukla kanunlar tarafından desteklenen kısıtlamalarla büyük bir handikapa dönüştürülür. “Düzeni sağlama” adına yüklü para ve ölüm cezaları da getirildi. Cinsel suçlara uygulanan –özellikle de kadınlar aleyhine çifte standartlı cezalar- da son derece barbarcadır.

Bu uygar yasalar sürecinde içki satışları da kanun tarafından “denetlenmeye” başlanır. Sümer’de bolca tüketilen, çok popüler olan, adına Siduri ve Ninkasi adlı iki de tanrıçası bulunacak ölçüde dinsel ayinlerle ile iç içe geçmiş bir kavram olan, kutsal sayılan, ilaç yapmakta kullanılan içkinin satıldığı dükkanlara artık giriş çıkışlar kontrol edilmektedir; içki tüketimini azaltma gayreti, içki satılan yerleri “düzenleme” ile yapılmaktadır.

Hammurabi Kanunları
108. Eğer bir tavernacı kadın içki ücreti olarak brüt ağırlıkta mısır kabul etmez, para alırsa, ve içkinin fiyatı mısırınkinden daha az ise, o suya atılacaktır.
109. Eğer tavernada bir devlet aleyhine suç işleyen biri olduğu tespit edilir ve yakalanamazsa o tavernanın sahibi ölümle cezalandırılacaktır.

Araştırmacılar Hammurabi kanunlarıyla Tevrat’taki Musa emirlerini “ikiz” olarak nitelerler. Örneğin İncelemeci Samuel Reinach, Hamurabi yasalarıyla Yahudi yasaları arasındaki benzerliğe işaret eder.

Dünya İnançları Sözlüğü, Orhan Hançerlioğlu - Marduk
Babil kralı Hammurabi ünlü yasalarını kendine dikte ettirenin Marduk olduğunu söyler. (...) İncelemeci Samuel Reinach, Hamurabi yasalarıyla Yahudi yasaları arasındaki benzerliğe işaret ederek, Marduk’u Yahova’yla (Yahve, tek tanrı) aynılaştırır.

İçkiyi hiç içmeyen, ataerkil, savaşçı ve uygarlıkta çok geri kalmış bir ülke olan Pers imparatorluğu (bu konuda soru gelirse detaylı yanıtlayabilirim) ise günümüzdeki ilk İslam cumhuriyetinin kurucusu olan ülkenin atasıdır. Pers imparatoru Kiros, Yahudi olmadığı halde Tevrat’ta Yahveh tarafından kutsanan ilk ve tek paganisttir.

Tevrat, İşaya 44
28 (...)Koreş için, 'O çobanımdır, Her istediğimi yerine getirecek', (...)diyen RAB benim.

(Orijinal metinde yer alan Yahweh ismi dilimize Rab olarak çevrilse de Yahveh, Müslümanlığın tanrısı Allah ile aynı güç değildir.)


ANA SAYFA    |    Sorular    |    Astroloji    |    Kuantum    |    Ezoterizm    |    Filmlerimiz    |    İletişim

Dizayn: JANUS722.com    |    © 2015 -