BU SAYFAYI PAYLAŞIN! >>JANUS BİR SÜRELİĞİNE DANIŞMANLIĞA ARA VERMİŞTİR.


DANIŞMANLIK NEDİR?
(DANIŞMANLIĞIN İÇERİĞİ)

Danışmanlık; pozitif enerji celbi, mikrokozmos (okültizm, ezoterizm, majikal konular bağlamında kuantum mekaniği) ve makrokozmos (gündelik yaşam) hakkında farklı düşüncelere ulaşarak bilgi havuzunu genişletme arzusu taşıyan kişilerin JANUS'a e-posta aracılığı ile BİR AY SÜRE İLE sorular sormasına ve/veya JANUS'tan öneriler istemesine; JANUS'un soruları kapsamlı şekilde yanıtlanmasına ve talep olduğu takdirde önerilerde bulunmasına dayalı bir bilgilendirme sistemidir.

Yanıtlar Quantum Mind (QM) ve Electromagnetic Field of Consciousness (EFC) teorileri ile anaerkil ezoterizm bilgilerinin sentezi ile yaratılan 722 SİSTEMİ temelinde verilmektedir.

Yanıtlarda, hakkında soru yöneltilen olay/durum bazında kesin yönlendirme yapılmamakta, sadece -722 SİSTEMİ temelinde nedenselliği de verilen- bilgiler aktarılmakta, önerilerde bulunulmaktadır.

Danışmanlık alan kişiler "öğrenci" olarak nitelenmektedirler.

Danışmanlık ortamında ilerleyen kişiler "aprentis" olarak nitelenmektedirler.

Sorular ve öneri istenecek konular;

 • pozitif enerji celbi,
 • okültizm,
 • ezoterizm,
 • maji,
 • majikal konular bağlamında kuantum mekaniği,
 • reenkarnasyon,
 • gündelik sorunlar,
 • insan ilişkileri,
 • özel ilişkiler,
 • geçmişte yaşanan olaylara farklı bakış açıları ile yaklaşma
ve benzeri içerikte olabilirler.

Danışmanlık;
 • Bir tedavi değil, bilgi paylaşım ortamıdır.
 • Psikoloji alanı gerçekleri ile ilgisiz bir süreçtir.
 • Sorulan soruları ezoterik bilgiler (722 SİSTEMİ) temelinde yanıtlamaktan öte amaç taşımaz.
 • Alınan bilgilerden yararlanma ya da sözleri kabul edip etmeme tasarrufu öğrenciye aittir.ÖNEMLİ NOKTALAR
(DANIŞMANLIĞIN İÇERİĞİ İLE İLGİLİ EN ÖNEMLİ NOKTALAR)

Yanıt ve önerilerde;
 • cinsel ahlaka,
 • yaygın moral değerlere,
 • ülkemizin gelenek, örf ve adetlerine,
 • Müslümanlık ya da farklı bir semavi din akidelerine
ters yönlü bilgilerin yer alması söz konusu değildir.

Yanıt ve önerilerde;

 • kişisel inançlarımızdan,
 • dünya görüşümüzden,
 • herhangi bir politik/ekonomik/felsefi kavramdan,
bölümlerin/alıntıların yer alması söz konusu değildir.

Yanıt ve önerilerin kaynağı olan 722 SİSTEMİ, QM (Quantum Mind) ve EFC (Electromagnetic Field of Consciousness) teorilerinin okültizme (anaerkil ezoterizme) uyarlanması üzerine kuruludur.

Yanıt ve önerileri benimseyip benimsememek öğrencinin seçimi olsa, bu seçim daima saygı ile karşılansa da, kabul edilmeyen öneriler hakkında tartışma (ya da tartışma yaratacak soru) kabul edilmemektedir.

Öğrenci -yanıtlarda paylaşılacak öneriler kendisinin yapmakta zorlanacağı, isteksizlik duyacağı, hatta yüzleşmekten kaçınacağı şeyler olabileceği için- farklı görüşlerle karşılaşmaya ve bunları hoşgörü ile karşılamaya hazır olmalıdır.

Psikanaliz (psiko-analiz) ve psiko-terapi, “hasta”nın sorunlarını anlatmasına dayalı olsa da, danışmanlık ortamında böyle bir yaklaşım reddedilir. EFC teorileri ve bu teoriler temeline kurulmuş 722 SİSTEMİne göre sorunları anlatmak, onları sürekli düşünmek anlamına geldiği için, beyindeki konu ile ilgili olumsuz elektromanyetik alanı güçlendirecektir. Bu yüzden öğrencilerin sordukları sorularda kişisel kanılara yer vermemeleri büyük önem taşımaktadır. Eğer soru yaşanmış bir olay/durum hakkında ise (yani yakın veya uzak geçmişte yüzleşilmiş acı veren bir olayla ilgili görüş ve öneri alma amacı taşıyorsa), söz konusu olay mümkün olduğu kadar tarafsızlıkla aktarılmaya çalışmalıdır.


------------------------------->
ANA SAYFA    |    Sorular    |    Astroloji    |    Kuantum    |    Ezoterizm    |    Filmlerimiz    |    İletişim


Dizayn: JANUS722.com    |    © 2015 -