Maji (Büyü ve Büyücülük) Nedir?    |    Maji Artık Bilimdir


Programı İnceleyin!

Manyetizma, her şeyi çekmeye/birleştirmeye/eşleştirmeye istekli olduğu için "En Kolay Ulaşılabilir Kuvvet" ya da "Evrenin En Çekici Unsuru"dur.

Bu eğitimin ana teması (daha doğrusu hedefi) ise manyetizma ile “çekim” adlı fenomeni yaratmaktır.

Söz konusu çekim fiziksel ortamlarda olduğu kadar, fizikötesi/paranormal alanlarda da (ya da çağdaş deyişle kuantum uzayı derinlerinde de) etkindir. Manyetik majinin amacı bu kuvveti bazı teknikler ile envoke ederek, farklı yaşam ortamlarına monte etmektir.

Manyetik çekim en basit ve bildik şekli ile “celb-i muhabbet” olarak algılanabilir. Oysa insanlar arası çekim, çok daha farklı şekillerde “de” tezahür eder.

Manyetizma ile sevgi celbi kadar;

 • karizma sahibi olmak,
 • dostluk ortamı oluşturmak,
 • ara bulmak,
 • insanlar tarafından sevilmek
de mümkündür.

Ancak çekimin ana amacı/hedefi öncel evrenin (bölünmemiş tamlığın, özgün yapının, mutluluk frekansının) yeniden tesis edilmesi, ya da güçlendirilmesidir. Zaten manyetizma ile -aşktan/dostluğa uzanan bir spektrumda- yaratılacak her ortam sadece öncel evrenden vibrasyon celp edilerek yaratılabildiği için söz konusu sonuç her çalışmada vuku bulacaktır.


MAJİ MANYETİK

Maji Manyetik, insanoğlunun temel özlemleri ile ilgili olan (aslında onları var etme gücünü taşıyan) bir maji alanıdır.

Söz konusu özlemlerin önde gelen üçü ise;

 • çekici olmak (çok sayıda cinsel partnere ve/veya dosta sahip olmak),
 • şifa bulmak,
 • paranormal yetenekler kazanmaktır.
[Biraz daha açık anlatım ile:
 • 6. his, telepati, kehanet yeteneği, aura görmek/okumak ve benzer konular.
 • Cinsel çekicilik kazanmak, diğerlerince uyarıcı bulunmak, fazla sayıda cinsel partner sahibi olmak ve benzer konular.
 • Diğer insanlar tarafından sevilmek, benimsenmek, kolay dost edinmek, çok fazla dost sahibi olmak, grup kurmak ve benzer konular.
 • Sağlık, enerji, hayatiyet kazanmak ve benzer konular.]

Eş deyişle maji manyetik, insanların en gizli düş ve tutkularını elde etme yöntemidir. Ancak doğaldır ki böylesi ülküleri elde etmek çok da kolay değildir… ama hala da mümkündür.

Bu ülkülere kolayca sahip olunamama nedeni onların zor elde edilir olması değil, onları elde etmenin yolunun bilinmemesidir. Söz konusu bilinmeyen yol sadece ve sadece bilim ve maji adlı iki farklı ortamın sentezidir. Bu sentez yapılamadığı için ülküler zor elde edilir sanılmaktadır. Maji, kader adı da verilebilecek gerçekliği bazı bilim dışı yollarla (belki de HENÜZ bilim dışı olan yollarla) değiştirmek ise, öncelikle gerçekliğin yapısını ve işleyiş mekanizmasını bilmek şarttır. Gerçekliğin yapısı hakkındaki bilgiler okült ortamdan değil, sadece ve kesinlikle bilimsel ortamdan gelir.

Sözün özü, düş sanılan ülkülere ulaşmanın yolu ne sadece majiden, ne de bilimden geçer; maharet, bu iki alana ait bilgilere olabildiğince çok miktarda sahip olmak ve bunları birbiri içinde karabilmektir.


MAJİNİN SİMYASI

Bu eğitim bir simya eğitimine de benzetilebilir; çünkü simya, sanılanın aksine, metali altına çevirmekten öte bir şeydir: Simya aslında bilim ile ezoterizmin sentezlenmesi, böylece sadece okült, ya da sadece bilim ortamında elde edilemeyen sonuçları elde etme hedefini taşır.

"Teoriler geliştirenler" ile "teorileri somut ortamda test edenler" arasında daima farklı bir bakış açısı vardır. Bu bakış açısı (hatta belki de beyin çalışma biçimi) farklılığı okültist/bilim adamı kimliklerine bariz şekilde izlense de, bilim ortamında da teorici/deneyselci şeklinde görülmektedir. Bu, tek bir bütünün iki ayrı parçasının birbirine ne ölçüde ihtiyacı olduğu ise Cern, Hadron çarpıştırıcısında deneyselciler ile birlikte çalışmak zorunda kalan teorik fizikçi Prof. David Kaplan’ın sözleri ile ortaya çıkmaktadır: “Önceden ofisimde çılgın fikirler geliştirirdim, şimdi deneyselcilerele birlikte çalışmak heyecan verici. Biz olmasak deneyselciler karanlıkta kalır. Ne var ki onlarsız da gerçeği asla bilemeyiz.” Particle Fever (2013).

Simyager majisyenler “4 kul ezüsü suresi oku, falan yaprağı kavur, filanca kokuyu sürün, mumdan bebeği mezara göm” benzeri yaklaşımlara yakınlık duymayan okültistlerdir. Onlar sahip oldukları bilim dışı bilgileri, bilimsel bilgilerle zenginleştirerek daha önce kimsenin gitmediği yerlere ulaşmayı hedeflerler.

Bu eğitimde de;

 • bilimce reddedilen okült bilgiler,
 • standart bilimsel bilgiler,
 • sadece son on (en fazla yirmi) yıla ait çarpıcı bilimsel buluşlar
sentezlenmektedir.

Altı önemle çizilmelidir ki, fizik, kuantum mekaniği, beyinin işleyiş mekanizması benzeri dersler, sıkıcı ve kafa karıştırıcı olmadan -belki de bazı bilim adamları tarafından kabul edilemeyecek ölçüde basitleştirilip- sadece bir okültistin işine yarayacak kadarını verecek şeklinde hazırlanmışlardır.

Bilim, uzaktan bakınca itici ve soğuktur; içine girdikçe kişiyi sarar, ısıtır… hatta ciddi ölçüde eğlendirir… giderek hobiye bile dönüştüğü sıklıkla görülmüştür; çünkü öğrenilenler kişiye yaşam hakkında farklı bir güç vermektedir. Kolaylaştırılmış bilime bağlanmak çok kolaydır!

Zaten milenyumda yaşanan bilimsel devrim (standart fizikte mutlak sanılan bilgilerin birer-birer hatalı olduğunun ortaya çıkması) ile elde edilen bilgiler ve onların ulaşılabilir olmaları çağdaş bir okültist için büyük bir şanstır.

Bu yüzden şu söz rahatça söylenebilir: Maji, artık bilimdir!

EĞİTİM

Eğitimde;

I. Bölümde, manyetizmayı majikal çalışma içinde kullanmak, ya da daha açık bir söyleyişle “doğal yapıyı açıklayan bilimsel verileri ezoterik bilgilere katarak manyetizma elde edecek metotlar yaratmak” için gerekli bilgiler aktarılmaktadır. Bu bölümdeki bilimsel içerikli bilgilerin verilme amacı, bir ay boyunca aprentis beyninde, manyetizma diye bir şeyin reel olduğu konusunda alan yaratmaktır. Manyetik alanın somut bir fizik alan olduğuna ikna olmadan manyetizmayı anlamaya, onu kullanmaya (birilerini çekmeye) başlamaya imkan yoktur.

II. Bölümde hem ezoterik bilgilere yer verilmekte; hem de maji yapmanın en temel yolları açıklanmaktadır. Bizim yöntemimiz İslami maji temeli olan esmalar ile batı majisi temelli majikal kareleri (İslami majide vefkler) kullanmak üzerine kuruludur. Yöntemimiz ne tam olarak İslami maji, ne de batı majisidir.

III. Bölümün son on beş dersinde ise bazı manyetik maji çalışmaları yansıtılmaktadır.

İlk iki bölümde dersler genelde +/- 3500 karakterdir. Son bölümdeki -çalışmaları içeren- dersler kısadır. Ayrıca metotlar -bilim temeli üzerine kurulu olsa da- bilim dışıdır. III. bölümdeki çalışmalar sadece aprentisin hayal gücünü tetiklemek adına yaratılmışlardır. On beş adet farklı konulardaki çalışmaya (bu çalışmaların içeriğine/tipine) sahip olan aprentis bu bilgileri bir altyapı olarak kullanarak kendi çalışmasını üretebilecektir.

Amacımız aslında içinde çeşitli kimyasal maddelerin ve tasarlanmış bazı deneylerin bulunduğu bir set yaratmak ve bu mini kimya laboratuvarını size ulaştırmaktır. Deneyler (çalışmalar), sadece aprentise yol gösterici olmak amacı ile hazırlanmıştır. Hedef, aprentisin ona sunulan ekipmanı kullanarak kendi deneylerini yapması ve sadece kendi ihtiyaç ve kafa yapısına özel yöntemler var etmesidir. Majideki başarısızlığın nedenlerinden biri de aprentisin ortamına, ilkelerine, yaşam stiline, hayat görüşüne, beyin yapısına, belki inançlarına, yani genel olarak ihtiyaçlarına tam olarak uygun çalışmaların olmamasıdır.

SONUÇ

Bu eğitimde elde edeceğiniz bilimsel ve ezoterik bilgilerle sadece manyetizmanın majide kullanılabileceğini kendiniz de görmekle ve kişisel çalışmalar yaratmak adına bunları kullanmakla kalmayacak; ayrıca öğreneceğiniz ezoterik ve bilimsel verilerle evren ve yaşamla ilgili yanıtlayamadığınız birçok soruya cevaplar bulmanın kolaylığını göreceksiniz.


ANA SAYFA    |    Sorular    |    Astroloji    |    Kuantum    |    Ezoterizm    |    Filmlerimiz    |    İletişim


Dizayn: JANUS722.com    |    © 2015 -