I. DÖNEM

1 - JANUS İLE SOHBET

Ders 1
1.1 - Janus'tan Mesaj

2 - İMAJİNASYON

Ders 2
2.1 - İmajinasyon

Ders 3
2.2 - İmajinasyon Teknikleri

3 - BEYİN

Ders 4
3.1 - Nöronlar
3.2 - Elektrik

Ders 5
3.3 - İyonlar
3.4 - Nörotransmiterler

Ders 6
3.5 - Depolarizasyon
3.6 - Reseptörler

Ders 7
3.7 - Nöromodülatörler

4 - POZİTİF/NEGATİF ENERJİ

Ders 8
4.1 - Elektromanyetizma

Ders 9
4.2 - Elektromanyetik Dalgalar
4.3 - Renkler

Ders 10
4.4 - İyonizasyon

Ders 11
4.5 - Keşfedilmemiş Dalgalar
4.6 - Renklerin Mantığı

5 - ELEKTROMANYETİZMA ve BEYİN

Ders 12
5.1 - Giriş
5.2 - Elektromanyetik Bilinç Teorileri

Ders 13
5.3 - CEMI Alanı
5.4 - Bilinç Nedir
5.5 - Fotonlar ve Bilinç

Ders 14
5.6 - Elektromanyetik Alan ve Kader
5.7 - Nazar

6 - BEYİN ETKİLENMESİ

Ders 15
6.1 - Giriş
6.2 - Vibrasyon Nedir

Ders 16
6.3 - Maddeler Vibrasyondur
6.3.2 - Sicim Kuramı

Ders 17
6.4 - M Teorisi
6.5 - Fonon ve Foniton

Ders 18
6.6 - Metafizik Alem Vibrasyondur
6.7 - Elektromanyetizma Vibrasyondur

Ders 19
6.8 - Bilinç Vibrasyondur

Ders 20
6.9 - Düşünceler Vibrasyondur
6.10 - Rezonans

Ders 21
6.11 - Düşünceler ve Rezonans
6.12 - Sonuç

7 - AMAÇ

Ders 22
7.1 - Enerji

8 - EVREN YARATMAK

Ders 23
8.1 - Giriş
8.2 - Kuantum Zor Mudur?

Ders 24
8.3 - Kuantum Mekaniği

Ders 25
8.4 - Süperpozisyon
8.5 - Dalga Fonksiyonu

Ders 26
8.6 - Kopenhag Yorumu

Ders 27
8.7 - Çift Yarık Deneyi

Ders 28
8.8 - Schrödingerin Kedisi
8.9 - Çoklu Dünyalar Yorumu

Ders 29
8.10 - Kopenhag - Çoklu Dünyalar

Ders 30
8.11 - Von Neumann/Wigner - İnsan Bilinci
8.12 - Stapp - Şans Faktörü

Ders 31
8.13 - Stapp - Özgür İrade
8.14 - Sonuç

II. DÖNEM

1 - TANRI

Ders 1
1.1 - Pozitif Düşünce

Ders 2
1.2 - İslam Dinindeki Sorular
1.3 - Herkesin Gizli Dostu

Ders 3
1.4 - Ezoterizmde Yaratılış

Ders 4
1.5 - Sakin ve Karanlık Deniz

Ders 5
1.6 - Kuantum ve Yaratılış

Ders 6
1.7 - İyilik ve Kötülük
1.8 - Polar Evrenler

Ders 7
1.9 - Derinlerdeki Gerçeklik

Ders 8
1.10 - Kuantum Dolanıklığı

Ders 9
1.11 - Bohm ve Implicate Order

Ders 10
1.12 - Bohm ve Engin Deniz

Ders 11
1.13 - Penrose/Hameroff ve Plantonik Değerler

2 - İMAJİNASYON

Ders 12
2.1 - Beyin Dalgaları

Ders 13
2.2 - Gama Senkronizasyonu
2.3 - Gama Dalgaları ve Meditasyon

Ders 14
2.4 - Penrose Yorumu

Ders 15
2.5 - Hameroff Yorumu 1
2.6 - Hameroff Yorumu 2

Ders 16
2.7 - İmajinasyon ve Gama dalgaları

Ders 17
2.8 - İnanç
2.9 - Kaygı Parçacığı

3 - 722 SİSTEMİ

Ders 18
3.1 - Tanıtım
3.2 - Kader Çarkı

Ders 19
3.3 - Sinirsel Yolaklar

Ders 20
3.4 - İki Ana Hedef
3.5 - Korku

Ders 21
3.6 - Rahatlık

4 - KARŞI KOYMA TEKNİKLERİ

Ders 22
4.1 - Tanıtım
4.2 - Gizli Kapı

Ders 23
4.3 - Beyin Kilidi

Ders 24
4.4 - Dalga Fonksiyonu
4.5 - Dalga Fonksiyonu - Dust Speck

Ders 25
4.6 - Dalga Fonksiyonu
4.6.2 - Dalga Fonksiyonu
4.7 - Dalga Fonksiyonu

Ders 26
4.8 - Itırlı Bahçe

Ders 27
4.9 - Ödül Sistemi Serotonin Dopamin

Ders 28
4.10 - Zinciri Kırmak

5 - KORUNMA TEKNİKLERİ

Ders 29
5.1 - Tanıtım
5.2 - Endorfinler

Ders 30
5.3 - Öfori
5.4 - Özkaynaklı Mutluluk

Ders 31
5.5 - Nöroplastisite ile Yeni Beyin
5.6 - TÜM EĞİTİMİN ÖZETİANA SAYFA    |    Sorular    |    Astroloji    |    Kuantum    |    Ezoterizm    |    Filmlerimiz    |    İletişim


Dizayn: JANUS722.com    |    © 2015 -