BU SAYFAYI PAYLAŞIN! >>
GEREKLİ BİLGİLER

Eğitim    |    Sorular    |    Kurallar    |    Dikkat!    |    Gizlilik

EĞİTİM
(EĞİTİMİN AKIŞI, YAPISI, ŞARTLARI)

JANUS722 EĞİTİMLERİ majiyi -psikoterapi, hipnoz, transandantal meditasyon benzeri- insanların daha rahat, kaliteli, dingin yaşamlar elde etmelerine yönelik yeni bir sistem olarak yansıtmak amacı ile kurulmuştur.

JANUS722 EĞİTİMLERİ aslında bir “eğitim” DEĞİL, “paylaşım” ortamıdır:

 • Eğitim, sadece bir alanda yetkinliği bazı belgelerle kanıtlanmış kişilerce uygulanan programlara verilen addır. Oysa okültizm, genelgeçer (geçerliliği genelde kabul gören) bir disiplin olmadığı için bu ortamda yetkinlik belgesi alma olanağı yoktur.
 • Eğitim ortamında asıl hedef bilgiyi aktarmak değil, bilgiyi aktararak öğrencide arzulanan yönde değişiklikler yaratmaktır. Eğitmenin başarısı, aktarılan bilginin kalitesi kadar, bilgiyi öğrenciye belletebilmesi ile de ölçülür. JANUS722 EĞİTİMLERİ ise bilgiyi sadece "aktarmayı" hedefler; bilgilerin bellenme, benimsenme ve kullanılma miktarı alıcı tarafından özgürce belirlenir.
JANUS722 EĞİTİMLERİ’nin hiç biri inisiyasyon süreci olmadıkları için öğrenciler inisiye değil, aprentis olarak nitelenirler.

722 Sistemi ADEPT MAJİSYEN EĞİTİMİ, 722 Sistemi MANYETİK MAJİ EĞİTİMİ ve 722 Sistemi POZİTİF ENERJİ EĞİTİMİ orijinaldir.

Eğitim on-line'dır; aprentis tarafından verilecek e-posta adresine Pazar dahil her gün, düzenli olarak (aprentisin seçimine göre word.doc veya *.pdf formatında) bilgi kağıtları (dersler) gönderilmesine dayalıdır.

Günlük bilgi kağıtları en az 3300 karakterdir.

Eğitim, eğitim ücretinin ödenmesinin ertesi günü bilgi kağıtlarının öğrenciye gönderilmesi ile başlar.

Bilgi kağıtları genelde sabah saatlerinde (yoğunluğa göre maksimum öğle saatlerine sarkacak zaman parçası içinde) gönderilmektedir. Gün içinde akşama dek bilgi kağıdını almayan aprentislerin janus722.com sitesine e-posta göndererek sorgulama yapması önerilir.

Eğitim ücreti aylık olarak ödenmektedir.

Programda -programı zenginleştirmek adına- bazen değişiklikler yapılabilmektedir.

Günlük dersleri, aylık ödemelerle ilgili uyarıları, duyuruları vb. öğrencilere moderatörler göndermekte, teknik soru ve sorunlarla onlar ilgilenmektedirler.

Anlaşılmayan yerler hakkındaki soruları JANUS yanıtlamaktadır.

Gelen tüm sorular öncelikle moderatör kontrolundan geçmektedirler.

Site moderatörlerinin çalışma saatleri 09.00-18.00 arasındadır.

Eğitimlerin hiçbir bölümünde;

 • cinsel ahlaka,
 • yaygın moral değerlere,
 • ülkemizin gelenek, örf ve adetlerine
ters düşecek yönlendirmeler bulunmamakta;
 • Müslümanlık ya da farklı bir semavi dinin akidelerini küçümseyecek ya da karalayacak üslup ve söylemlere
kesinlikle yer verilmemektedir.

722 SİSTEMİ MAJİ EĞİTİMİ'nde hiç bir çalışmada oruç tutma, Kuran ayeti ile çalışma, namaz kılma benzeri dinsel ritüeller bulunmamakta; Allah, hz. Muhammet, ya da başka bir din ulusunun adı veya kimliği kullanılmamaktadır.

722 SİSTEMİ MAJİ EĞİTİMİ'nin hiçbir bölümünde lanetleme ve kahır benzeri çalışmalar öğretilmemektedir.

Aprentislerden hiç bir suretle majikal ya da farklı bir konuda/alanda istek, talep, hatta beklentide bulunulmamaktadır.

Aprentislerden hiç bir suretle herhangi bir inanç, politik görüş ya da sosyal yaşamla ilgili konu bazında özendirici yönlendirme yapılmamaktadır.

Bilgi kağıtlarının başlıklarında kimi zaman yer alan "tanrı" ya da "tanrılar" sözcüğü evrenin yaratıcısı manasında değil, okült ortamlarda yaygın biçimde kullandığı şekli ile "enerjiler" anlamındadır.

Bilimsel ve okültik teknik terimler -çevirmen olmadığımız, bilgileri yıllardır İngilizce kaynaklardan öğrendiğimiz, hatalı olabilecek çeviriler yapmaktan çekindiğimiz için- orijinal şekilde (genelde İngilizce) yansıtılmaktadırlar. (Birçok teorinin İtalyan, Japon vb. olan yaratıcılarının da teorilerini İngilizce olarak tanıttıkları anımsanmalıdır.)SORULAR
(EĞİTİM SÜRECİNDE APRENTİSLER TARAFINDAN SORULACAK SORULAR HAKKINDA)

Sorular, gönderilen derslerdeki anlaşılamayan yerler hakkında -açık ve net biçimde- yöneltilebilir.

Okültizm, maji, pozitif enerji ve benzeri konular hakkındaki sorulara 722 SİSTEMİ EĞİTİMLERİ kapsamında yanıt verilMEMEKTEdir. Bu konulardaki sorulara danışmanlık kapsamında JANUS TARAFINDAN yanıt verilmektedir.

Sorular moderatör kontrolundan geçerler; Kurallar başlığındaki kriterlere uygun olmayan içerikteki sorular JANUS'a iletilmezler.

Verilen yanıtlar kimi zaman ses dosyası biçiminde gönderilmektedirler.

Pazar günleri sorular yanıtlanmamaktadır.

Sorular, sistemimize ÇALIŞMA SAATLERİ DAHİLİNDE ulaşmalarının hemen sonrasında moderatörler tarafından kontrol edilerek kurallara uygunlarsa JANUS'a iletilirler; sonraki üç saat içinde yanıtlanırlar; yanıtlar ortalama altı-sekiz saat geçmesi ardından redakte edildikten sonra aprentise gönderilirler. (Site moderatörlerinin çalışma saatleri 09.00-18.00 arasındadır.)

Eğitim süresinin bitmesi ile soru sorma ortamı sona ermekte, soru ve mesajlar JANUS'a iletilmemektedir.KURALLAR
(SORULARIN JANUS'A İLETİLMESİ İÇİN UYULMASI GEREKLİ KURALLAR)

Derslerde verilen bilgilerin baştan anlatılması talep edilemez.

Bir soruya yanıt gönderilmeden ikinci bir soru sorulamaz.

Aynı soruya (yanıtın anlaşılamaması halinde de) üç kereden fazla yanıt verilmez.

İnternet sitelerine ait link, kitap, makale, haber vb. benzeri kaynak ya da dökümanların okunup yorumlanması istenemez.

Derslerde verilen bilgiler hakkında ikna edilmek beklenemez.

Derslerde verilen bilgiler hakkında tartışılamaz.

Sorularda küçümseyici, sorgulayıcı, kınayıcı, suçlayıcı ve tartışma yaratıcı üslup kullanılamaz.

Felsefe, okültizm, maji, pozitif enerji ve alınan eğitimin kapsamında olmayan diğer konular hakkında sorulan sorulara danışmanlık kapsamında JANUS TARAFINDAN yanıt verilmektedir.

Yukarıda sözü edilen kurallara uygun davranmayan öğrencinin soru sorma hakkına ÜÇ uyarıdan sonra son verilir. Almakta olduğu eğitimin diğer dönemlerine ve diğer eğitimlere devam etmesine olanak tanınmaz.DİKKAT!
(ÖNEMLİ BİLGİLER)

Bilgi kağıtları (dersler) telif hakkı alınmış eser kapsamındadırlar ve paylaşılmaları yasaktır.

Eğitim, sadece websitemizde yer alan programlarda açıkça yansıtılan içerik ile sınırlıdır.

Eğitimlerin hiç biri kişiye özel göz okuma veya astrolojik harita çıkartma benzeri uygulamaları kapsamamaktadır.

Bir eğitime kabul edilmek, diğer eğitimlere kabul edilebileceği anlamına gelMEMEKTEdir. Öğrenci bir eğitimi tamamladıktan sonra başka eğitime devam etmek isterse bu konudaki karar (programa kabul ya da red) sitemiz tarafından verilir. Alınan eğitimin son dersi ile birlikte öğrenciye -diğer eğitimlere davet içeren- bir mesaj gönderilMEMEsi, diğer eğitimleri almanın öğrencinin yararına olmayacağına karar verildiği şeklinde algılanmalıdır.

Yukarıda Kurallar başlığında sözü edilen kurallara uygun davranmayan öğrencinin soru sorma hakkına üç uyarıdan sonra son verilir. Almakta olduğu eğitimin diğer dönemlerine ve diğer eğitimlere devam etmesine olanak tanınmaz.

Eğitime kabul edildiği halde bir hafta içinde ödeme alınmayan başvurular "kabul edilmiş başvuru" statüsünden çıkartılır, verilen bilgiler sistemden silinir.GİZLİLİK
(GİZLİLİK ANLAYIŞIMIZ)

Öğrencilerimiz ile ilişkimiz:

Eğitim sürecinin hiçbir bölümünde öğrencilerin;

 • adı,
 • mesleği,
 • iş ya da ev adresi,
 • telefon numarası (ya da diğer iletişim bilgileri),
 • doğum yeri,
 • doğum tarihi,
 • sosyal medya hesapları sorulmamakta,
 • fotoğrafı istenmemektedir.
Günlük dersleri, aylık ödemelerle ilgili uyarıları, duyuruları vb. öğrencilere moderatörler göndermekte; teknik soru ve sorunlarla onlar ilgilenmektedirler. Bu nedenle öğrencilerin siteye üye olurken verdikleri e-posta adresleri ve soru mesajlarında yer alan içerik site moderatörleri tarafından görülmek/bilinmek zorundadır.

Sosyal paylaşım siteleri ile ilişkimiz:

JANUS 722 Sitesi herhangi bir ideolojik/majikal/ezoterik inanç yaymak amacını taşımayan bir sitedir.

JANUS 722 EĞİTİMLERİ, profesyonel amaçlı olarak tasarlanmış bir eğitim olsa da, herhangi bir mecraya ilan verilmemekte, hiç bir sosyal paylaşım platformunda faaliyet gösterilmemektedir.

JANUS 722 EĞİTİMLERİ hakkında Twitter/Facebook'da (ya da başka bir sosyal paylaşım platformunda) hesap bulunmamaktadır.

Site sahibinin/adminlerinin/editörlerinin/moderatörlerinin Twitter/Facebook dahil hiç bir sosyal paylaşım platformunda kişisel hesapları bulunmamaktadır. Hesaplar, 722 Eğitimleri DEĞİL, janus722.com websitesi adınadır.


ANA SAYFA    |    Sorular    |    Astroloji    |    Kuantum    |    Ezoterizm    |    Filmlerimiz    |    İletişim


Dizayn: JANUS722.com    |    © 2015 -