KULLANIM ŞARTLARI

Bu sözleşmedeki bütün kayıt ve şartları dikkatlice okumanız önemlidir.

İşbu akdin içerdiği şartlar, 722 SİSTEMİ EĞİTİMLERİne erişim ve eğitimin (722 SİSTEMİ EĞİTİMLERİnin) kullanımıyla ilgili kayıt ve şartları tespit etmektedir.

Bu sözleşmede 722 SİSTEMİ EĞİTİMLERİni alan kişiler “öğrenci”, 722 SİSTEMİ EĞİTİMLERİ ise “eğitim” kelimesi ile ifade edilmektedir.

722 SİSTEMİ EĞİTİMLERİ ve JANUS722 SİTESİne http://www.janus722.com web adresinden ulaşılmaktadır.

722 SİSTEMİ EĞİTİMLERİ Süleyman Arınç yönetiminde, JANUS722 sitesi kontrolü altındadır.

722 SİSTEMİ EĞİTİMLERİne erişiminiz ve kullanmanız işbu akdi kabul ettiğiniz ve bu akdin kuralları ile bağlı olduğunuz anlamına gelmektedir. Eğer bu akitte belirtilen yazılı şart ve koşulları kabul etmiyor ve bu kurallarla bağlı kalmak istemiyorsanız, işbu eğitime erişim sağlamamalısınız.

722 SİSTEMİ EĞİTİMLERİ şartlarından, kurallarından, içeriğinden, içerikteki önermelerinden, idaresinden memnun değilseniz, hukuken yegâne yolunuz bu eğitimi kullanmaya devam etmemenizdir.

722 SİSTEMİ EĞİTİMLERİni almakla eğitimin içeriği ile ilgili kullanımdan doğacak riskleri üstlenmiş olursunuz.

Eğitimin içeriğinin ve tüm muhtevasının;
a) kesin ve mutlak doğruları içerdiği,
b) içeriğinde kullanılan bilgi, veri, veya hizmetlerin kişisel gelişime mutlak şekilde yardımcı olacağı ve herkese elverişli nitelikte sayılması gerektiği,
c) eğitimin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı,
d) aksaklıklar kusur ve bozuklukların hemen düzeltileceği,
e) e-posta aracılığı ile yollanan bilgi kağıtlarının (mesajların) zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu
konusunda kullanıcıya herhangi bir beyan ve teminat verilmemektedir.

İşbu eğitimde yayınlanan bilgilere güvenerek herhangi bir işlem yapmanız tavsiye edilmemektedir.

722 SİSTEMİ EĞİTİMLERİ ve JANUS722 SİTESİ kayıp ve zararların meydana geleceğini veya gelebilecek olma ihtimalini bilmesi veya bilmesinin gerekmesi veya bilebilecek olması halinde dahi sorumlu tutulamayacaktır.

Hiç bir şart ve koşul altında, JANUS722 sitesi sahibi, admini, yöneticileri, editörleri kullanıcı hesap bilgilerinin korunmasındaki ihmalinden dolayı meydana gelebilecek hiç bir zarar ve ziyandan sorumlu değildir.

İşbu eğitimde yer alan veya eğitim vasıtasıyla erişilebilen bütün metin, yazı, makale, fotoğraf, görüntü, resim, ses klibi toplu halde Türk ve yabancı fikri mülkiyet kanunu ve diğer ilgili kanunların koruması altındadır. Kullanıcı, eğitim vasıtasıyla erişilebilen içerikle ilgili telif hakları hususunda ilgili ek bildirim, ihtar ve kısıtlamalara da uymak zorundadır.

JANUS722 sitesi tarafından açık ve yazılı bir izin olmaksızın eğitimi veya onun herhangi bir içeriğini bir bütün olarak veya kısmı bir şekilde çoğaltma, değiştirme, çevirme, yayma, tahrifat, kamuya gösterim, sergileme, web sitesine yükleme, internette yayınlama, iletme, yeniden iletme, dağıtma veya diğer şekillerde aktarma, kullanma ve ondan yararlanma yasaklanmıştır.

Belirtilen unsurlar, kaynak gösterilse dahi izin alınmadan kullanılamaz.

Telif hakları hususunda yapılacak izinsiz kullanım ve tecavüzlerle ilgili ihbar ve bildirimler info@janus722.com adresine yapılabilir. İhbar ve bildirimler karşısında JANUS722 sitesi derhal söz konusu ihbarları değerlendirip araştırır ve gerekli gördüğü her türlü tedbiri alır ve işlemleri başlatır.

İşbu eğitim JANUS722 sitesi tarafından kontrol ve idare edilmektedir. İşbu eğitime erişim sağlamanız veya eğitimi kullanmanız halinde eğitimin içeriği ile ilgili ve sizin erişim ve kullanımınızla ilgili hususlarda çıkacak sorunların çözümünde uygulanacak hukuk Türk Hukuku olup, İstanbul mahkemeleri yetkili kılınmıştır.


ANA SAYFA    |    Sorular    |    Astroloji    |    Kuantum    |    Ezoterizm    |    Filmlerimiz    |    İletişim


Dizayn: JANUS722.com    |    © 2015 -