722 Sistemi Majikal Eğitim
Pozitif Enerji Eğitimi
Astroloji Eğitimi
DANIŞMANLIK
SİTEYE ÜYE OLUN
Güncellemeleri hemen haber alın,
üyelere özel sayfalara girin.
ÜYE GİRİŞİ

BU YAZIYI PAYLAŞIN! >>SELAMÜN ALEYKÜM ve ŞEYTAN

6. Akşamın Kızı Tanrıça Nuith

<< Önceki Bölüm

Araştırma ve yazı:

Şeytan ile eş görülen Venüs gezegeni, gün batımında ortaya çıkan inanılmaz güzel görüntüsü nedeni ile akşamın altın rengi ışıklarının sembolizasyonu sayılmış farklı bir planettir. Ona her bakan insanın beynine, gözleri aracılığı ile ulaşan enerjisinde, dünyanın dertleri ile boğuşan insanların ruhunu rahatlatan, ona güvende olduğu hissini veren bir frekans gizli gibidir. Sanki o bizlerin ruhunda zarif duygular uyandıran -görüntü, ses ve manaların- yaratıcısı ve yayıcısıdır. Venüs her kültürde aşk, güzellik ve uyum tanrıçası olarak kabul edilir. Sümer ve döneminde İnanna, Babilde İştar, Levant ve Mezopotamya'da Astarte, antik Yunan'da Afrodit, antik Roma'da Venus, Aranavutlarda Lady Prende, antik Mısır'da Hathor, Etrüsklerde Turan, İskandinavya'da Freyja (Freya), Germenlerde Frigg, Polonya'da Dzydzilelya adıyla daima aşk ve mutluluğu sembolize eder.

Kendi kendini 666 (The Beast, İncil'in dünyanın sonunu anlatan son bölümü olan Vahiy'deki üç büyük şeytan'dan biri) ilan eden Aleister Crowley onu 1900'lı yılların erken çeyreğinde kurduğu ekol olan Telema1 kapsamında Nuit olarak yorumlamıştır. İnancın kurulması Crowley'in 1904 yılında Mısır'da yaşadığı bir spiritüel ortamdır. Burada Aiwass adlı bir varlıkla kontağa geçtiğini öne sürmüş ve varlık kendisine Book of the Law (Liber AL vel Legis) adlı kitabı yazdırmıştır. İnancın üç tanrısından biri ve en önemlisidir Nuit (diğerleri Hadit, Ra-Hoor-Khuit). Öğretinin temeli -çok kabaca- "insanın kendini bulmak adına canının istediğini yapması ve bunun için iradesini kullanması" şeklinde özetlenebilir. Amacın, kişinin bir tanrı ya da bir üst otorite güdümünde olmadan kendi gücü ile gerçek ereğini/özünü/yapsını çözmesi olduğu öne sürülse, sistemin basit arzular, hedonizm ve ego yönlendirmeleri ile ilgili olmadığı iddia edilse de, genelde "satanik" olarak nitelenmiştir. Thelema öğretisinde göre bireyin gerçek isteği (belki de bastırılmış amacı/isteği, True Will) tanrının planı ile eşgüdüm içindedir.

Tüm bu etkileyici donelere karşın, Crowley'in yaşamını uyuşturucu merkezli bir modele endekslenmesi, seçtiği yol nedeni ile -özellikle fiziksel yapısında- meydana gelen deformasyonlar ve de ölürken son sözlerinin "kafam karıştı" ve "kendimden bazen nefret ediyorum" olması sisteminin işlerliği hakkında büyük ölçüde kuşku yaratıcıdır.

Aleister Crowley, bir Kabalisttir, Golden Dawn çıkışlıdır, yani eğitimi ataerkil öğretiler üzerine kuruludur. Örneğin "The Confessions of Aleister Crowley " adlı kitabında kendine öğretiyi dikte eden bedensiz varlıkt Aiwass'tan söz ederken "Sonunda kabul ettim ki, Aiwass ismi 'O'nun habercisi olacak bir isimdi" şeklindeki sözlerinde "O" dediği tanrıyı erkek 3. tekil şahıs olan "him" kelimesi ile ifade etmiştir. Golden Dawn üyeleri yönetici ve üst otorite olan bir erkek tanrıya inanırlar, kutsal Hayat Ağacı adlı ünlü şemalarında sol taraf dişidir ve hiç de olumlu bir içeriği yoktur. Bu yüzden majikal metotları da, kendi adını taşıyan Tarot kartlarının yorumu da her ne kadar satanist, çağdaş, sınırsız, feminist, devrimci, reformist, hatta "aşmış" sayılsa da, tümü ataerkil orijinli ve yaşamın gerçek ama gizli kadın merkezli "nüvesine" yabancıdır. Yine de tanrıça olarak kabul ettiği Nuith adlı enerjinin kendi yarattığı Tarot kartlarını anlattığı kitabı The Thoth Tarot'taki yorumu gerçekten tanıtılmayı fazlasıyla hak edecek kadar hoştur.

Crowley kitabında Nuith'i "Yıldızların Hanımı" olarak algılar ve ümit kartı The Star olarak yorumlar, "Su getirici" şeklinde tanınan Kova burcu ile ilişkilendirir. Karttaki resimde2 tanrıça elinde iki kap tutmakta ve bunlardan "yıldızların sütünü" dökmektedir.

Crowley kartın yorumunu Kabalistik görüşüne uygun yapsa da, tanrıça Nuith'i ve tapımını -tanrıçanın kendi ağzından- anlattığı bölüm dikkate değerdir.

Thoth Tarot - Aleister Crowley, Star kartı
"Size dünyada düşünemeyeceğiniz eğlenceler veririm: inanç değil, kesin sonuçlar, ölümden sonra değil, yaşarken; anlatılamaz bir barış, dinlenme, haz; bunların karşılığında hiçbir kurban istemem.

Beni sevmek diğer herşeyden iyidir: eğer gece yıldızları altında çölde benim önümde buhurlarımı yakar, tüm kalbinizle beni çağırır, beni ve içinizdeki yılan ateşini uyandırırsanız, bana biraz daha yaklaşıp ve kucağımda yatarsınız. Bir öpücüğüm sonrası herşeyi vermeye istekli olursunuz; fakat kim tek bir toz taneciği verirse, o saatte herşeyi kaybedecektir. (...) Sizi seviyorum! Sizi özlüyorum! İster beyaz olun, ister mor, peçeli ya da şehvetl, ben, tüm zevklerin kendi ve mor olan, ve en gizli duyguların sarhoşluğu olan, sizi arzuluyorum. Kanatlarınızı takın, ve içinizdeki çöreklenmiş duran şaşaayı uyandırın: bana gelin!

Sizinle yapacağımız bütün toplantılarda rahibem -gizli tağınağımda çıplak ve sevindirici bir halde, gözleri arzu ile yanarak dururken- Bana! Bana! diyerek herkesin kalbindeki ateşi aşk ilahileri ile uyandıracak.

Bana kendinizden geçercesine aşk şarkıları söyleyin! Bana parfümler yakın! Benim için mücevherler takın! Benim için, çünkü sizi seviyorum! Sizi seviyorum!

Ben güneş batışının mavi göz kapaklı kızıyım; ben şehvetli gece göğünün çıplak parlaklığıyım.

Bana! Bana!

Nuith'in tezahürü sona erdi."

Crowley Venüs'ün akşam yıldızı kimliğini Nuith olarak yorumladığı asıl tanrı antik Mısır gök tanrıçası Nut'tur ve Nut, ünlü tanrı/tanrıça karı-koca İsis ve Osiris'in annesidir. Temelde gece göğünün tanrıçası olduğu için çıplak bedeni yıldızlarla örtülü olarak düşünülür. Genelde yüce tanrıçalar toprak, kocaları gök olarak ifade edilse de, Nut, gök sayılan nadir ana tanrıçalardandır.

Nuith/Nut betimlemelerinde Crowley yaratıcılığını kullanarak yeni bir pantheon yazmış olabilir; ancak Thoth Tarot adlı kitabındaki Star kartı yorumunda çok ilginç bir bilgi daha vardır: "Burada evren en ince, en öz, en nihai öğelerine çözülmüştür" şeklindeki cümle majikal ilimlerde insan ruhunun evrendeki güzellik ile bütünleşme yolu olarak nitelenen bir pratikten söz eder gibidir. Gerçekten de astral saldırılardan korunmak adına yapılması önerilen majikal çalışmalardan biri -özellikle saldırı altındayken- tüm beyin gücünü aktive ederek bedenin her zerresini evrene (uzaya, denize, toprağa, kişiye en çekici gelen yere) yaymakla ilgilidir. Bir rastlantı mıdır koruyuculuk kavramının yine karşımıza çıkması? Nuith olsun, ya da olmasın, akşam saatlerinde (belki de sabahın erken saatlerinde de) koruyucu/gözetici bir nüans, bir vibrasyon mu vardır? Yoksa mitler Venüs'ün sabah ve akşam parlaması nedeni ile insanoğluna her başlangıçta (örneğin günün başlangıcı seher vakti, gecenin başlangıcı akşam vakti) bir umut, bunun nedeninin de insanların asla hissedemediği tanrısal bir koruyuculuk olduğunu mu söylemektedirler?

Tıpkı Shalim ya da es Selam'ın fısıldadığı gibi?

Bu yüzden midir selamlaşmanın güzelliği ve ölümsüzlüğü?


DİPNOTLAR
1. "İstencini yap" fikri üzerine kurulu öğreti. Vikipedi.
2. Tüm diğer kartları gibi Star kartı da Lady Frieda Harris tarafından çizilmiştir.

<< Önceki BölümANA SAYFA    |    Sorular    |    Astroloji    |    Kuantum    |    Makaleler    |    Filmlerimiz    |    İletişim

Dizayn: JANUS722.com    |    © 2015 -