JANUS'un
ASTROLOJİ KİTABI

230 sayfa - 12TL.

İNCELEYİN!

SİTEYE ÜYE OLUN
Güncellemeleri hemen haber alın,
üyelere özel sayfalara girin.
ÜYE GİRİŞİ

BU YAZIYI PAYLAŞIN! >>


DESCENDANT - Alçalan Burç

Giriş    |    Desc. Nedir?    |    Desc.'ınızı Bulun!    |    Desc. Yorumları

DESC. YAY BURCUNDA

Yazı:

O BİR SERÜVENCİ

TÜM DESC.LER İÇİN ORTAK GİRİŞ

Desc. (benim yorumuma göre) sizin 180 derece ters kimliğiniz, bu yüzden diğer yarınızdır. 722 Sistemi, Bölünmüş Evren teorilerine göre evren ortadan bölünmüş olduğu için zıtlıklar birbirini çeker. Aslında zıt olan benzeşmediği için mantıken birbirini itmelidir. Makrokozmosta zıtlıkların çekme nedeni, zıt sayılanların bütünün parçası, yani aslında aynı şey olmaları, yeniden bütün olmaya uğraşmalarıdır.

Desc.’den yararlanmak adına desc. burcu yorumlarına takılmamak gerekir. İnsanların karakteri öz burç dahil, farklı kompakt konumlara bakarak değil, haritayı topyekun yorumlayarak (bilgileri birbiri içinde eriterek) çözümlenebilir. Örneğin Koç burcunda olan biri, eğer haritasında Koç zayıf, ama Terazi güçlü ise, kendi burcunun zıttı bir karakter sergileyebilir. İşte bu yüzden haritanın tamamı incelenmelidir.

Oysa astrolog değilseniz ve/veya tanımak istediğiniz insanla doğum bilgilerini isteyecek kadar samimi değilseniz onun haritasını çıkaramayacağınıza göre desc.’i burca göre değil, aşağıda vereceğim yoruma göre algılamanız yararlı olacaktır.YORUM

Bu konum bana göre biraz karmaşıktır ve bu karmaşanın nedeni -yine bence- Yay burcunun geleneksel astrolojideki hatalı yorumudur. Yay, element olarak Ateş ve kalite olarak Değişkendir. Bu konuma -klasik yorumlarda yer alan- felsefe ve derin düşünceler gibi bir nitelik nasıl atfedilmiştir, anlamak zordur.

Burçların kimliğini saptamak için onların element ve kalite özellikleri karıştırılır. Bu yaklaşım ile astrolog olmayan biri bile burçların niteliğini (tabi ki bu ortaçağdan kalma element ve kalite dar sınıflaması doğru ise) çözebilir. Yay'ın kalitesi Değişken olduğu için sürekli değişme eğilimi olan bir şeye elementi olan Ateş gibi yakıcı ve hareketli bir şeyi ekleyince ortaya nasıl felsefe, din, ileri eğitim çıkar? Derin düşünceler, felsefe ve buna bağlı olarak da din ve ileri eğitim astroloji dahil tüm ezoterik ilimlerde Hava elementi ile ilişkilidir, Ateş değil. Hava ise İkizler özelliğidir; bu yüzden felsefe ve derin düşünceler İkizler’e ait olmalıdır. Kanımca astrolojide sık sık karşılaşılan -kim bilir hangi eski çağ kitabından kopyalanarak yayılmış- hatalı görüşler burada (Yay'ı din, felsefe vb. ile eş görmek) da bir kez daha karşımıza çıkmıştır.

Bu girişten sonra desc. Yay’ı farklı yorumlayacağımı anlamak zor değildir. Yukarıda söz ettiğim bilgiler nedeni ile işin “Yay ve büyük düşünceler, eğitimler, dinler” yanını es geçeceğim. Eski okulda öne sürülen “İkizler havaidir, derin felsefeci ve dindar Yay ile zor uyuşur” yorumunun üzerini çizeceğim.

Androjen yarınız temelde özgürdür (Ateş ve Değişme)… bu öz, yaşam adlı pratik alana uyarlandığında karşımıza serüvenci biri çıkar. O, özgürce ileri, (daima ileri) farklı yerlere gitme tutkusu ile doludur. Geri (ya da geride kalan, geçmiş) bildiği bir şey olduğu için ilgisini çekmez. Aslında o bir hedefe doğru ilerlese de, asla amacı hedefi elde etmek değildir. Onun tüm aksiyonu, elde ediş sürecinde yaşadıklarını elde etmektir. Sözün özü, o varmayı değil, gitmeyi isteyen biridir.

Tradisyonel yorumda da vurgulandığı gibi sürekli dışarda olmakla, outdoor aktivitelerle ilgilidir. Doğal sporcudur. (Aslında eski okulun Yay'ın serüvenci ve sporcu olduğunu kabul etmesi ile "derin düşünceli ileri eğitim adamı, din adamı, ya da felsefeci" şeklindeki kimlik daha anlamsız kalır. Ama astrolojide araştırma yoktur. Yüzyıllar önce ne söylendi ise herkes hala -değim yerindeyse- papağan gibi bu eski bilgileri tekrarlar durur.)

Eğer Yay’dan -bence- hatalı olan bazı ağır nitelikleri çıkartırsak, asc. İkizler, desc. Yay konumunun birbirine en kolay uyum sağlayacak iki kişiyi gösterdiğini anlayabiliriz. İkizler’in “de” kalitesi Değişken’dir öncelikle. O da yeniliği çok sever, değişmeden olamaz. Meraklıdır. Öğrenmek ister. Yerinde duramaz bir yanı vardır; en hareketli burçtur. Söz konusu yapıyı hep ileriye gitmeyi isteyen ateş Yay ile eşleştirin… Kolayca anlaşacak ve farklı kıyılara yelken açacak bir çift ile karşı karşıya olduğunuz algılayacaksınız.

Özetle: Şanslısınız. Adamı zorlamayan bir androjen yarınız vardır. Geleneksele (geleneksel astrolojiye) kulaklarınızı tıkayıp (anımsayın; kuantum mekaniğinin bazı yorumları ile ortaya çıktığı gibi eğer yanlış şeyleri okursanız ve inanırsanız, kaderi o yönde var edersiniz) birlikte eğlenmeye, heyecanlı yeniliklere doğru koşturmaya başlayın. Siz onun akıl hocası, o sizin kaptanınız olsun. Siz ona gençliğin pırıltısını verin, ondan bir akıncının direnç ve gücünü kapın…

İyi değerlendirilirse çok keyifli bir çiftleşme bence bu… Yenilik, geniş soluklanma, bilgi ile yüklü macera, neşe, pozitif enerji, gençlik ve eylem dolu…

Ortaçağ ataerkil uzun sakallılarının ;-) (uzun sakal ve kısa saç ataerkil enerjilerin etkinliğinin en büyük belirtisidir) martavallarına aldırmayıp androjen yarınızla heyecan ve neşe dolu şekilde yaşamaya başlayın derim ben. Ben yanılıyor muyum? Onların dedikleri mi doğru? Ne fark eder? Siz yine olumsuz yorumları es geçin ve benim yanlış sözlerime inanıp evreninizi bunların yönünde şen biçimde var edin. Neye inanırsanız kader olarak onu imal edersiniz. Bu yüzden sizde inanç sağlayacak bilgiler olumusuz ise hemen "fıymaya" başlayın. Yanlışlara inanıyor olsanız da kazanan siz olacaksınız. :)ANA SAYFA    |    Sorular    |    Astroloji    |    Kuantum    |    Ezoterizm    |    Filmlerimiz    |    İletişim

Dizayn: JANUS722.com    |    © 2015 -